Ingvild Hagen Kjørholt, Voltaires verdensborgere: en studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme, Doktoravhandlinger ved NTNU 2012: 173 (Trondheim: NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, 2012). 256 s.

Rebecka Lettevall

Full Text:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/4.2634

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/