Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods: officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark ca 1720–1800, Studia historica Upsaliensia 230 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 373 s.

Ville Sarkamo

Full Text:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/4.2777

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/