Author Details

Håkansson, David, Lund, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Dissertations
    Erik Magnusson, Gränsöverskridande koordination: syntaktisk förändring i äldre svenska, Nordistica Gothoburgensia 28 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2007). 357 s.
    Details  PDF