Author Details

Östlund, Joachim, Lund, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Literature
    Edvard Carleson & Carl Fredrik von Höpken, Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova, Utgiven och kommenterad av Paavo Roos, Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, 2006–2007:2 (Lund 2007). 44 s.
    Details  PDF
  • Vol 12 (2015) - Dissertations
    MARIA NYMAN, Resandets gränser: svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet (Huddinge: Södertörns högskola, 2013). 251 pp.
    Details  PDF