Author Details

Winton, Patrik, [not stated], Sweden

  • Vol 2 (2005) - Dissertations
    Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2004 (287 s.)
    Details  PDF
  • Vol 1 (2004) - Literature
    Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Redaktörer Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt. Atlantis, Stockholm och Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2003 (432 s.)
    Details  PDF