Author Details

Hallberg, Peter, McMaster University, Canada

  • Vol 5 (2008) - Literature
    Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746–1766, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 223. Uppsala: Historiska institutionen, 2006. (363 s.)
    Details  PDF