Author Details

Lettevall, Rebecka, Södertörn, Sweden

  • Vol 10 (2013) - Dissertations
    Ingvild Hagen Kjørholt, Voltaires verdensborgere: en studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme, Doktoravhandlinger ved NTNU 2012: 173 (Trondheim: NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, 2012). 256 s.
    Details  PDF