Author Details

Nilsson, Roddy, Växjö, Sweden

  • Vol 7 (2010) - Dissertations
    Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple: straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590–1800, Studia historica Upsaliensia 237 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009). 360 sidor.
    Details  PDF