Author Details

Bjerkås, Trond, Norwegian University of Science and Technology, Norway

  • Vol 12 (2015) - Articles
    Fra eneveldets scene mot representative forsamlinger: visitasen som offentlig arena i Norge, ca. 1750–1850
    Abstract  PDF