Author Details

Sarkamo, Ville, Jyväskylä, Finland

  • Vol 6 (2009) - Dissertations
    Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods: officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark ca 1720–1800, Studia historica Upsaliensia 230 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 373 s.
    Details  PDF