Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier

Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund

Fulltekst:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2336

Emneord (Nøkkelord)

Samarbeid, ansvar, teamarbeid, læring, kliniske studier

Sammendrag

Artikkelen omhandler erfaringer fra et prosjekt der sykepleiestudenter overtar ansvaret for sengeposter i somatisk sykehus i slutten av andre studieår ved bachelor i sykepleie. Studentene har gjennom flere år evaluert prosjektet svært godt. I artikkelen ønsker vi å løfte frem studentenes erfaringer med samarbeid i praksisfellesskap, og slik formidle kunnskap om kliniske praksisstudier.

 

Studien har en kvalitativ tilnærming og er basert på åpne spørsmål i en spørreskjemaundersøkelse med fokus på studenters samarbeidserfaringer. Resultater fra studien viser at å få ansvar i kliniske studier bidrar til at studentene må samarbeide med hverandre. Samarbeidet fører videre til at de deler kunnskaper og erfaringer med hverandre. Denne gjensidige avhengigheten av hverandre i teamet på sengeposten bidrar til at studenten blir tryggere i sykepleierrollen. Å få ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier bidrar til samarbeid, trygghet og identitet, noe som er viktig for utvikling av sykepleiestudenten som fagperson, viser studien.Copyright (c) 2012 Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/