Det som sitter i veggene

Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther

Fulltekst:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2567

Emneord (Nøkkelord)

Helseteater; rommets betydning; mening; demens; informasjon

Sammendrag

Sammendrag

Rommet ser ut til spille en viktig rolle når man informerer om helse. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolene Sør-Trøndelag, Molde og Volda har invitert en gruppe pårørende til mennesker med demens til teaterforestillinger som berører demens-sykdom og pårørendes situasjon. Informantene gir uttrykk for at opplevelsene av disse forestillingene oppleves sterkere og annerledes enn informasjon i et nøytralt rom på sykehuset, og gir en sterkere opplevelse av gjenkjennelse, berøring  og bygningene kan ha på for formidling, og hva opplevelsen av mening, gjennom kunsten, han ha å si for pårørende i en krevende situasjon. Hva slags kunnskap og mening er materialisert i et sykehus, og hva ligger i en teaterbygning?Copyright (c) 2013 Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/