resep masakan indonesia

Volum 6, nr 1 (2010)

berita terbaru

Innholdsfortegnelse

Leder

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) PDF
Liv-Helen J. Odland 1-2

Fagfellevurderte artikler

Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel PDF
Ellen Sæter Hansen 3-13
Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie PDF
Marte A. Jystad, Rob Bongaard 14-25
En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker PDF
Anne Brunstad 26-39
Nettbasert sårveiledning. Kunnskapsutvikling og bedre mestring av leggsårbehandling i hjemmetjenesten PDF
Beate Nyheim, Ann Therese Lotherington, Ada Steen 40-55
Kva skjer i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar? PDF
Marit Kvangarsnes, Berit Hagen, Grete Fylling 56-71

Utviklingsarbeider i helsefagene

Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon? PDF
Marit Fougner 72-82
Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven PDF
Marit Fougner, Grethe Stokkenes 83-92
Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag? PDF
Ragnhild Nilsen 93-100
Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie? PDF
Liv-Helen Odland 101-114

Bokomtaler

Ragnhild Nilsen (red.): Samhandling i helsefaglig arbeid : Studentopplevelser fra praksisfeltet, Høgskoleforlaget 2009 PDF
Bodil Svendsgård 115