Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Volum 7, nr 1 (2011) 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie Sammendrag   PDF
Reidun Rognsaa, Svein-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag   PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk Sammendrag   PDF
Kari Margrete Hjelle, Diana Munkner, Sissel Alsaker
 
Volum 5, nr 2 (2009) Aldring som provokasjon Tekster om aldring og samfunn av Svein Olav Daatland, Fagbokforlaget 2008 Detaljer   PDF
Kirsti Inkeri Kuosa
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Ansatte og temaet seksualitet: Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse og seksualitet? Sammendrag   PDF
Hilde Lunde
 
Volum 5, nr 2 (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling Sammendrag   PDF
Hildfrid V. Brataas, Nancy Haugan
 
Volum 8, nr 1 (2012) Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier Sammendrag   PDF
Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund
 
Volum 7, nr 2 (2011) Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen Sammendrag   PDF
Kari Dyb
 
Volum 5, nr 2 (2009) Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem Sammendrag   PDF
Anne Marie Mork Rokstad, Solfrid Vatne
 
Volum 5, nr 2 (2009) Den usynlige fare, Smittevern og hygiene av Jørn Stordalen, Fagbokforlaget 2009 4. Utgave Detaljer   PDF
Eli Eliassen
 
Volum 9, nr 1 (2013) Det som sitter i veggene Sammendrag   PDF
Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther
 
Volum 8, nr 1 (2012) En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse Sammendrag   PDF
Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen
 
Volum 6, nr 1 (2010) En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker Sammendrag   PDF
Anne Brunstad
 
Volum 9, nr 1 (2013) En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv Sammendrag   PDF
Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann, Anders Lindseth
 
Volum 7, nr 2 (2011) Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning Sammendrag   PDF
Anne Marit Bygdnes, Thomas Gressnes
 
Volum 6, nr 1 (2010) Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag? Sammendrag   PDF
Ragnhild Nilsen
 
Volum 7, nr 2 (2011) Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie Sammendrag   PDF
Bente Kongsgård
 
Volum 7, nr 2 (2011) Evaluering av helsefaglig forskning – holder den mål? Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Volum 6, nr 1 (2010) Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie? Sammendrag   PDF
Liv-Helen Odland
 
Volum 8, nr 1 (2012) Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom Sammendrag   PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
Volum 8, nr 2 (2012) Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Volum 7, nr 1 (2011) Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden
 
Volum 6, nr 2 (2010) Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie Sammendrag   PDF
John Olav Bjørnestad, Anne Valen-Senstad Skisland, Olle Söderhamn
 
Volum 9, nr 1 (2013) Forbedringsseminar som metode for å styrke sykepleiestudenters kompetanse innen forbedringsarbeid og fremme pasientsikkerhet innen legemiddelhåndtering Sammendrag   PDF
Marit Hegg Reime, Monica Jørstad Østervold, Eli Haugsmyr, Åsa Rommetveit Remme, Kari Lybak, Øyvind Jørgensen, Fred Ivan Kvam
 
Volum 6, nr 1 (2010) Forskning og utviklingsarbeid (FoU) Detaljer   PDF
Liv-Helen J. Odland
 
1 - 25 av 87 elementer 1 2 3 4 > >>