Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Volum 7, nr 1 (2011) 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie Sammendrag   PDF
Reidun Rognsaa, Svein-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag   PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å smi et tillitsforhold - helsepersonells erfaringer om samtalens vilkår i møte med pasienter og pårørende Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft” Sammendrag   PDF
Jannicke Rabben, Berit Johannessen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk Sammendrag   PDF
Kari Margrete Hjelle, Diana Munkner, Sissel Alsaker
 
Volum 5, nr 2 (2009) Aldring som provokasjon Tekster om aldring og samfunn av Svein Olav Daatland, Fagbokforlaget 2008 Detaljer   PDF
Kirsti Inkeri Kuosa
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Ansatte og temaet seksualitet: Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse og seksualitet? Sammendrag   PDF
Hilde Lunde
 
Volum 5, nr 2 (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling Sammendrag   PDF
Hildfrid V. Brataas, Nancy Haugan
 
Volum 8, nr 1 (2012) Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier Sammendrag   PDF
Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Bakkebyråkratiets yttergrense. Hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer Sammendrag   PDF
Astrid Skatvedt, Ellen Andvig, Bergljot Baklien
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer? Sammendrag
Gunnar Vold Hansen, Helge Ramsdal
 
Volum 7, nr 2 (2011) Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen Sammendrag   PDF
Kari Dyb
 
Volum 5, nr 2 (2009) Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem Sammendrag   PDF
Anne Marie Mork Rokstad, Solfrid Vatne
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten Sammendrag   PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
 
Volum 5, nr 2 (2009) Den usynlige fare, Smittevern og hygiene av Jørn Stordalen, Fagbokforlaget 2009 4. Utgave Detaljer   PDF
Eli Eliassen
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag   PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 9, nr 1 (2013) Det som sitter i veggene Sammendrag   PDF
Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Digitalisering av arbeidsflyt på sykehus – konsekvenser for legers arbeidshverdag Sammendrag   PDF
Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie Sammendrag   PDF
Birgitta Haga Gripsrud, Håvard Søiland, Kirsten Lode
 
Vol 10, Nr 2 (2014) En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler Sammendrag   PDF
Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes, Atle Ødegård
 
Volum 8, nr 1 (2012) En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse Sammendrag   PDF
Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen
 
Volum 6, nr 1 (2010) En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker Sammendrag   PDF
Anne Brunstad
 
Volum 9, nr 1 (2013) En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv Sammendrag   PDF
Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann, Anders Lindseth
 
Volum 7, nr 2 (2011) Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning Sammendrag   PDF
Anne Marit Bygdnes, Thomas Gressnes
 
Volum 6, nr 1 (2010) Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag? Sammendrag   PDF
Ragnhild Nilsen
 
1 - 25 av 127 elementer 1 2 3 4 5 6 > >>