Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Nordlit?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å hake av for rollen Forfatter under registreringen.

 

ARTIKKELTITTEL, TIMES NEW ROMAN, STORE BOKSTAVER,

12, FET SKRIFT, MIDTSTILT

Forfatternavn, Times New Roman 12, fet skrift, midtstilt

Summary

Til hver artikkel som Nordlit publiserer skal det følge et sammendrag på engelsk, uansett hvilket språk artikkelen er skrevet på. Ca. 200-300 ord.

Nøkkelord

4-6 nøkkelord Nøkkelordene skal ha samme språk som artikkelen er skrevet på.

 

Overskrift nivå 1, Times New Roman 12, fet skrift

Brødteksten skal ha skrifttype Times New Roman 12.

Fotnoter skal ha skrifttype Times New Roman 10.

Undertekst til bilder, illustrasjoner skal ha skrifttype Times New Roman 10.

Brødtekst og fotnoter skal ha rett høyremarg (blokk).

Linjeavstand 1,5 

Dokumentinnstillinger oppe 3 cm, bunn 3,5 cm, venstre 3 cm, høyre 3 cm, innbindingsmarg 0,5 cm.

Header og footer 1,25 cm.

Kryss av for mirror margins, different odd and even page, different first page.

Sitat over tre linjer settes som blokksitat. Innrykk 1 cm venstre marg, 1/2 cm høyremarg. Hopp over ei linje før og etter sitatet. Ellers er skrift, linjeavstand lik brødteksten.

Brødteksten følger på dette viset etter sitatet uten innrykk.

Avsnitt markeres med innrykk på 0,4 cm (ikke innrykk etter blokksitat og overskrift).

 

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter)

 

Sitering

Alle referanser i parentes i brødteksten. Eksempel: This has been called a "harmony in pink and grey." (Karpeles 2008, 107) -> som refererer til

Eric Karpeles, Painting in Proust. London: Thames & Huston 2008, p. 107.

Ha med litteraturliste til slutt med alle titler det er sitert fra.

Litteraturliste

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du søke etter tittel, forfatternavn på http://www.crossref.org/simpleTextQuery.

Bøker

Forfatters navn, Tittel. Sted: forlag år. (Eventuell annen informasjon)

Janis Augsburger, Masochismen. Mythologisierung als Krisen-Ästhetik bei Bruno Schulz. Hannover: Wehrhahn Verlag 2008 (=TROLL. Tromsøer Studien zur Kulturwissenschaft, Bd. 12).

Eric Karpeles, Painting in Proust. London: Thames & Huston 2008.

 

Artikler i tidsskrift

Forfatternavn, "Tittel på artikkelen", i: Tittel på tidsskriftet. Volume, nummer (dato år), sider.

Heidi Hanson, "Henrietta Kent and the Feminised North", i: Nordlit 22 (Høst 2007), 71-96.

 

Artikler i antologi      

Forfatternavn, "Tittel på artikkelen", i: Tittel på antalogien, red. av redaktørers navn.  Sted: forlag år. (Eventuell annen informasjon), sider.

Helene Whittaker, "Pentronius: A Dandy in Antiquity", i: Dilettant, Dandy und Dekadent, red. av Guri Ellen Barstad og Marie-Theres Federhofer. Hannover: Wehrhahn Verlag 2004, 17-28.

OBS! Bruk gjerne de tilsvarende uttrykkene til det språket bøkene/ tidsskriftene er publisert på, eksempel:

Helene Whittaker, "Pentronius: A Dandy in Antiquity", i: Dilettant, Dandy und Dekadent, hrsg. von Guri Ellen Barstad und Marie-Theres Federhofer. Hannover: Wehrhahn Verlag 2004, 17-28.

 

Forfatterbiografi

Til slutt etter litteraturlisten trenger vi opplysninger om navn, stilling, institusjonstilknytning, akademisk tittel, mailadresse. I tillegg kan forfatteren gjerne skrive om sin utdanning, forskningsinteresser, arbeidsbakgrunn og publikasjoner.

 

 

Erklæring om copyright

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

  1. Forfattere beholder copyright og gir tidsskriftet retten til første publisering samtidig som verket lisensieres med en Creative Commons Attribution 4.0 International lisens som tillater andre å dele verket, forutsatt at verkets forfatter og første publisering i tidsskriftet erkjennes.
  2. Forfattere kan inngå separate, ikke-eksklusive avtaler om annen distribusjon av tidsskriftets publiserte utgave av verket (f.eks. egenarkivering i et vitenarkiv eller publisering i en bok), så lenge førstepubliseringen i tidsskriftet erkjennes.
  3. Forfattere tillates og oppmuntres til å gjøre verket tilgjengelig på nettet (f.eks. i et vitenarkiv eller på andre nettsider) før og under innlevering, da dette kan lede til nyttige menings- og kunnskapsutvekslinger og til tidligere og mer sitering av det publiserte verket. (Se The Effect of Open Access).

 

Erklæring om personopplysninger

Navn og e-postadresser som avgis til tidsskriftet på dette nettstedet vil kun bli benyttet til de formål de er innsamlet og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller andre personer.