resep masakan indonesia

Nr. 25 (2009): Hamsun-nummer

berita terbaru

Innholdsfortegnelse

Forord og annet redaksjonelt

Innledning PDF
Henning Howlid Wærp 5-6

Artikler

Knut Hamsun og Bulgaria: Om den tidlige Hamsun-resepsjonen i et land på Balkan PDF
Evgenia Tetimova 7-28
Prophet of regeneration: On two fascist readings of Knut Hamsun PDF (English)
Dean Krouk 29-40
Knut Hamsun at the movies in transnational contexts PDF (English)
Arne Lunde 41-52
Marie Hamsun's many truths PDF (English)
Monika Zagar 53-62
Finnes det antisemittisme i Knut Hamsuns verk? PDF
Ragnhild Henden 63-108
Hamsun og samene PDF
John Gustavsen 109-122
Thomas Glahn and Johan Nagel: Towards the abyss of life's tragic indeterminacy PDF
Michał Kruszelnicki 123-146
George Egerton – Forfatteren som nesten fikk Knut Hamsun til å endre oppfatning om "englændere" PDF
Gerd Bjørhovde 147-160
Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns På gjengrodde stier PDF
Henning Howlid Wærp 161-186
Mysteries PDF
Stanisław Przybyszewski 187-204
"Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap PDF
Even Arntzen 205-218
Avatar of transgression: Hamsun's Munken Vendt PDF
Dolores Buttry 219-238
"Hvor noveller og vers gror opp" hos Nobelprisvinnere – Knut Hamsuns novelle "En ganske almindelig flue av middels størrelse" i en russisk kontekst PDF
Alexandra Livanova 239-252
Småbyliv som eksistensmodell. Hamsuns historiesyn og forsøk på fiksjonal kontingensminimering PDF
Walter Baumgartner 253-272
Borrowed authenticity: America in Markens grøde PDF
Troy Storfjell 273-290

Doktordisputaser

Linda Hamrin Nesby: Hamsundisputas:
”En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet."
  291-328
1. opponent PDF
Britt Andersen 291-300
2. opponent PDF
Atle Kittang 301-314
Svar fra doktoranden PDF
Linda Nesby 315-328