Return to Article Details Ann Ighe, I faderns ställe: genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700–1860 (Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 2007). 280 s. Download Download PDF