Return to Article Details Magnus Bohman, Bonden, bygden och bördigheten: produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700–1870, Lund Studies in Economic History 52 (Lund: Ekonomihögskolan, 2010). 221 s. Download Download PDF