Return to Article Details Anna Gustafsson, Pamfletter!: en diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet, Lundastudier i nordisk språkvetenskap A66 (Lund: Språk- och litteraturcentrum, 2009). 267 s. Download Download PDF