Return to Article Details Sven Fritz, Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans (Stockholm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien, 2010). 236 pp. Download Download PDF