Return to Article Details Jens Glebe-Møller, Struensees vej till Skafottet: fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden (København: Museum Tusculanums forlag, 2007). 134 s. Download Download PDF