Return to Article Details Edvard Carleson & Carl Fredrik von Höpken, Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova, Utgiven och kommenterad av Paavo Roos, Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, 2006–2007:2 (Lund 2007). 44 s. Download Download PDF