Return to Article Details Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet: sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark- Norge 1730–1770 (Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 2011). 356 s. Download Download PDF