Return to Article Details MAREN JONASSON & PERTTI HYTTINEN (eds.), Anders Chydenius samlade skrifter 1–3 (Helsingfors & Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland/Bokförlaget Atlantis, 2012–2015). 536+571+798 pp. Download Download PDF