Return to Article Details Ulla Ijäs, Talo, kartano, puutarha: Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa [Huset, herrgården, trädgården: Handelshusägaren Marie Hackman och hennes konsumtionsval i det tidigmoderna Viborg], Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis C:402 (Åbo: Åbo universitet 2015). 255 pp. Download Download PDF