Return to Article Details Urban Claesson, Kris och kristnande: Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713: pietism, program och praktik. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen 69, Forskning för kyrkan 26. (Göteborg: Makadam, 2015). 265 s. Download Download PDF