Return to Article Details Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750. Monografier utgivna av Stockholms stad, 256 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2016). 269 s. Download Download PDF