Return to Article Details Tobias Osvald, Stadens gränsplatser: Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776–1835 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022). 336 s. Download Download PDF