Return to Article Details Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arsenii Vetuschko-Kalevich (red.), Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid. (Göteborg: Makadam förlag, 2020). 830 s. Download Download PDF