Return to Article Details Lars Edgren, Stadens sociala ordning: Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet (Lund: Studia historica Lundensia 34, 2021). 216 s. Download Download PDF