Return to Article Details Anita Wiklund Norli & Anne Svånaug Blengsdalen (red.),Greven og hans undersåtter. Makt og avmakt gjennom 150 år (Novus forlag: Oslo, 2021). 313 s. Download Download PDF