Return to Article Details Hans Ellegren, Hvad nytt och nyttigt: Tillkomsten av landets första lärda sällskap: Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala & En akademi finner sin väg (Uppsala: Kungl. Vetenskaps-Societeten, 2019 & 2020). 306 + 337 s. Download Download PDF