Return to Article Details Are Bøe Pedersen, "En Knude, som ved Menneskelige Raisons og historiske Exempler ikke kand løses": Hebraisk mytologi og forsvar mot religionskritikk i Ludvig Holbergs Den jødiske Historie (1742) (Bergen: Universitetet i Bergen, 2022). 499 s. Download Download PDF