Author Details

Broberg, Gunnar, Lund, Sweden

 • Vol 7 (2010) - Literature
  Nils Eriksson, ”Icke har jag varit overksam”: en biografi över Martin Georg Wallenstråle (Göteborg: Kungl. Vetenkaps- och Vitterhets-Samhället, 2009). 420 s.
  Details  PDF
 • Vol 7 (2010) - Literature
  Kjell Lekeby (utg.), Gustaviansk mystik: alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776–1803 (Stockholm: Vertigo 2010). 539 s.
  Details  PDF
 • Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke - Literature
  Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.), Mellom pasjon og profesjonalisme: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011). 337 s.
  Details  PDF
 • Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke - Literature
  Lars-Åke Götesson, Resa med förhinder: om Linnélärjungen Daniel Solanders vistelse i Skåne 1759– 1760 och hans fortsatta öden ([Visby: Nomen], 2010). 434 s.
  Details  PDF
 • Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke - Literature
  Per-Ola Räf, Fårkonsulenter på 1700-talet: biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers Schäferskola på Höjentorp och i Alingsås, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 46 (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010). 154 s.
  Details  PDF
 • Vol 10 (2013) - Dissertations
  Ulf Nyrén, Rätt till jakt: en studie av den svenska jakträtten ca 1600–1789 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2012). 254 s.
  Details  PDF
 • Vol 10 (2013) - Literature
  Anders Eriksson (utg.), Prosten Pihls beskrivning av Nyköping: en handskrift från 1700-talet (Nyköping: Sörmlands museum, 2010). 266 s.
  Details  PDF
 • Vol 10 (2013) - Literature
  Lars Holm, Fem uppsatser om Jacob Jonas Björnståhls resa i Europa (Lund: Skrifter utgivna av Universitetsbiblioteket i Lund, Ny följd 9, 2012). 68 s.
  Details  PDF
 • Vol 6 (2009) - Dissertations
  Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet (Stockholm: Stockholmia, 2008). 347 s.
  Details  PDF
 • Vol 6 (2009) - Literature
  Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.), Kulturanalyse: en teksthistorie (Oslo: Pax Forlag, 2008). 528 s.
  Details  PDF
 • Vol 9 (2012) - Dissertations
  Claes G. Olsson, Omsorg & kontroll: en handikapphistorisk studie 1750–1930: föreställningar och levnadsförhållanden (Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2010). 314 s.
  Details  PDF
 • Vol 9 (2012) - Literature
  Thomas Ihre, Abraham Bäck: mannen som reformerade den svenska sjukvården, Hagströmerbibliotekets skriftserie 12 (Stockholm: Atlantis, 2012). 228 s.
  Details  PDF