Author Details

Lenhammar, Harry, Uppsala, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Literature
    André Swanström, Mystiker, präster och väckelsens arvingar: studier kring den österbottniska separatismen, Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi, Meddelanden 39, (Åbo 2007). 146 s.
    Details  PDF