Author Details

Knif, Henrik, Helsinki, Finland

  • Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke - Dissertations
    Janne Tunturi, Romanssien ja runouden aikakausi: Thomas Warton keskiaikaa määrittelemässä 1750–1790, Annales universitatis turkuensis. Ser. C. Tom 305 (Turku: Turun Yliopisto, 2010). 355 s.
    Details  PDF
  • Vol 11 (2014) - Dissertations
    Jani Marjanen, Den ekonomiska patriotismens uppgång och fall: finska hushållningssällskapet i europeisk, svensk och finsk kontext 1720–1840 (Helsingfors: Helsingfors universitet, 2013). 304 s.
    Details  PDF