Author Details

Helgason, Jon, Lund, Sweden

 • Vol 10 (2013) - Literature
  Mattias Pirholt, Metamimesis: Imitation in Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre and Early German Romanticism (Rochester NY: Camden House, 2012). 220 s.
  Details  PDF
 • Vol 7 (2010) - Literature
  Anders Mortensen (red.), Litteraturens värden (Eslöv: Symposion, 2009). 352 s.
  Details  PDF
 • Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke - Literature
  Jesper Swedberg, Swensk Ordabok, utgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter, av Lars Holm, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 46 & Acta Bibliothecae Scarensis 12 (Järpås, 2009). 718 s.
  Details  PDF
 • Vol 9 (2012) - Literature
  Mattias Pirholt (red.), Constructions of German Romanticism: Six Studies / Konstruktionen der deutschen Romantik: Sechs Studien, Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 29 (Uppsala: Uppsala universitet, 2011). 189 s.
  Details  PDF