Author Details

Holm, Lars, Lund, Sweden

  • Vol 6 (2009) - Literature
    Carl Renmarck, Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera, Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar, Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 100 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2008). 208 s.
    Details  PDF