Author Details

Kaiserfeld, Thomas, Lund, Sweden

  • Vol 9 (2012) - Literature
    Michael H. Lindgren, Christopher Polhems testamente: berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige (Stockholm: Innovationshistoria Förlag, 2011). 301 s.
    Details  PDF
  • Vol 12 (2015) - Literature
    OLOF KÅHRSTRÖM (ed.), För den värmländska lanthushållningens väl: landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter (Stockholm: Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, 2015)
    Details  PDF