Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke 1700-talsstudier och vetenskapsutveckling: tankar om Marie-Christine Skuncke Abstract   PDF
Björn Wittrock
 
Vol 7 (2010) Aaron Isaac, Minnen: ett judiskt äventyr i svenskt 1700-tal (Stockholm: Hillelförlaget, 2008). 318 s. Details   PDF
My Hellsing
 
Vol 9 (2012) Adrian Velicu, Civic Catechisms and Reason in the French Revolution (Farnham: Ashgate, 2010). 171 s. Details   PDF
Victoria Höög
 
Vol 10 (2013) Aina Aske & Maria Forneheim (red.), Västerhavets kulturarv: kulturmøter i skandinavisk periferi (Göteborg & Larvik: Göteborgs stadsmuseum & Larvik kommune, 2011). 165 pp. Details   PDF
Karl-Erik Frandsen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Aktrisens böcker: Beata Charlotta Ekermans bibliotek 1790 Abstract   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 9 (2012) Alexandra Heidle & Jan A. M. Snoek (eds.), Women’s Agency and Ritual in Mixed and Female Masonic Orders (Leiden & Boston MA: Brill, 2008). 436 s.; Jan A. M. Snoek, Initiating Women in Freemasonry: The Adoption Rite, (Leiden & Boston: Brill, 2012). 550 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 14 (2017) Alfred Sjödin, Landets SångGudinna: Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer, diss. Lunds universitet (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2014). 336 s. Details
Marie-Christine Skuncke
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Anders Björnsson, Palatset som Finland räddade (Stockholm: Atlantis, 2009). 167 s. Details   PDF
Anna Ingemark Milos
 
Vol 10 (2013) Anders Eriksson (utg.), Prosten Pihls beskrivning av Nyköping: en handskrift från 1700-talet (Nyköping: Sörmlands museum, 2010). 266 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 7 (2010) Anders Mortensen (red.), Litteraturens värden (Eslöv: Symposion, 2009). 352 s. Details   PDF
Jon Helgason
 
Vol 6 (2009) André Swanström, Mystiker, präster och väckelsens arvingar: studier kring den österbottniska separatismen, Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo akademi, Meddelanden 39, (Åbo 2007). 146 s. Details   PDF
Harry Lenhammar
 
Vol 7 (2010) Andreas Hellerstedt, Ödets teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början (Lund: Nordic Academic Press, 2009). 264 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 9 (2012) Andreas Önnerfors & Robert Collins (eds.), Freemasonry and Fraternalism in Eighteenth-Century Russia, Sheffield Lectures on the History of Freemasonry and Fraternalism 2 (Sheffield: Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism, 2009). 139 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 7 (2010) Ann Ighe, I faderns ställe: genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700–1860 (Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 2007). 280 s. Details   PDF
Gunnel Furuland
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Anna Gustafsson, Pamfletter!: en diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet, Lundastudier i nordisk språkvetenskap A66 (Lund: Språk- och litteraturcentrum, 2009). 267 s. Details   PDF
Annie Mattsson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Anna Lena Lindberg, En mamsell i akademien: Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld (Stockholm: Signum, 2010). 175 s. Details   PDF
Sonya Petersson
 
Vol 9 (2012) Anna Nilsson, Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850 (Höör: Agerings förlag, 2012). 272 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 7 (2010) Anna-Maria Rimm, Elsa Fougt, Kungl. boktryckare: aktör i det litterära systemet ca 1780–1810, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 59 (Uppsala, 2009). 59+28+18+47+95+34+16 s. Details   PDF
Rikard Wingård
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Anne Beate Maurseth, Opplysningens sjonglør. Denis Diderot 1713–1784, Oslo: Humanist forlag, 2005. (255 s.) Details   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 6 (2009) Anne Eriksen, Anders Johansen, Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.), Kulturanalyse: en teksthistorie (Oslo: Pax Forlag, 2008). 528 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 6 (2009) Anne Eriksen, Topografenes verden: fornminner og fortidsforståelse (Oslo: Pax Forlag, 2007). 262 s. Details   PDF
Mattias Legnér
 
Vol 14 (2017) Anne Haslund Hansen, Niebuhrs Museum: souvenirs og sjældenheder fra Den Arabiske Rejse 1761– 1767 (København: Forlaget Vandkunsten, 2016). 256 pp. [Även tillgänglig på engelska som Niebuhr’s Museum. Artefacts and Souvenirs from the Royal Danish Expedition to Arabia 1761–1767] Details
Kenneth Nyberg
 
Vol 2 (2005) Anne-Christine Lindvall, Bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869, Linköping 2004. (205 s.) Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 45 (Uppsala: Institutionen för litteraturvetenskap, 2010). 411 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 7 (2010) Ann-Sofie Arvidsson, Makten och döden: stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-tal (Göteborg: Makadam, 2007). 360 s. Details   PDF
Gunnar Granberg
 
Vol 2 (2005) Anvisningar för artikelförfattare Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 1 (2004) Anvisningar för artikelförfattare Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Anvisningar för författare Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 13 (2016) Aryo Makko & Leos Müller (eds.), I främmande hamn. Den svenska och svensk-norska konsulstjänsten 1700-1895 (Malmö: Universus Academic Press, 2015). 313 pp. Details   PDF
Roald Berg
 
Vol 1 (2004) Att avbilda passionerna Abstract   PDF
Martin Olin
 
Vol 11 (2014) Att söka kungligt tillstånd för giftermål: äktenskapsansökningar från besläktade personer under svenskt 1700-tal Abstract   PDF
Bonnie Clementsson
 
Vol 10 (2013) Audrey T. Carpentier, John Theophilus Desaguliers: A Natural Philosopher and Freemason in Newtonian England (London: Continuum, 2011). 339 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 11 (2014) Bakgrunden till Kellgrens ”Öfver Propertii Buste” Abstract   PDF
Eric Cullhed
 
Vol 12 (2015) BENGT BERGIUS, Tal om läckerheter ed. Jakob Christensson (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2015). xcii + 576 pp. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 6 (2009) Benny Jacobsson, Den sjunde världsdelen: västgötar och Västergötland 1646–1771: en identitetshistoria (Stockholm: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria, 2008). 498 s. Details   PDF
Peter Sjökvist
 
Vol 9 (2012) Between the Darkness of Barbarism and the Light of Civilization: British Images of the Finn in the Late Eighteenth Century Abstract   PDF
Anssi Halmesvirta
 
Vol 11 (2014) Black Markets and Desertion: Soldiers' Criminality in Helsinki 1748-1757 Abstract   PDF
Petri Talvitie
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Bo Bennich-Björkman 1926–2010 Details   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 11 (2014) Bo Vahlne, Frihetstidens inredningar på Stockholms slott: om bekvämlighetens och skönhetens nivåer (Stockholm: Balkong förlag, 2012). 597 s. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Böckernas vägar: den svenska bokhandelns import av utländska böcker 1750–1800 Abstract   PDF
Anna-Maria Rimm
 
Vol 13 (2016) Brita Planck, Kärlekens språk. Adel, kärlek och äktenskap 1750–1900 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2014). 201 pp. Details   PDF
Eva Helen Ulvros
 
Vol 6 (2009) Britta Andersen & Pernille Roholt (red.), Byens adelsgårde og palæer: Norden 1720 –1800 ([Ebeltoft:] Skippershoved forlag, 2008). 160 s. Details   PDF
Sabrina Norlander Eliasson
 
Vol 10 (2013) Brynjulv Gjerdåker, Statstenestemann og ”Almuens Formand”: lensmannsombod og lensmenn i det nordafjelske Noreg ca. 1660–1870 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011). 163 pp. Details   PDF
Harald Gustafsson
 
Vol 13 (2016) Call for Papers: The Eighteenth Century: Past and Present Abstract   PDF
My Hellsing
 
Vol 11 (2014) Camilla Kolstad Danielsen, Opplysningens stjerne: Voltaire (Oslo: Humanist Forlag, 2014). 232 s. Details   PDF
Ingvild Hagen Kjørholt
 
Vol 11 (2014) Carin Bergström, Passion & skilsmässa: om spruckna äktenskap inom högadeln vid sekelskiftet 1800 (Stockholm: Atlantis, 2013). 176 s. Details   PDF
Brita Planck
 
Vol 9 (2012) Carin Bergström, Självständig prinsessa: Sophia Albertina 1753–1829 (Stockholm: Atlantis, 2011). 230 s. Details   PDF
My Hellsing
 
Vol 7 (2010) Carin Bergström, Stina Piper: grevinna i 1700-talets Sverige (Stockholm: Atlantis, 2007). 264 s. Details   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 5 (2008) Carl PeterThunbergs japanska resa i 1770- och 1780-talens medier Abstract   PDF
Marie-Christine Skuncke
 
Vol 6 (2009) Carl Renmarck, Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera, Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar, Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 100 (Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2008). 208 s. Details   PDF
Lars Holm
 
Vol 7 (2010) Carl von Linné, Clavis medicinae duplex: medicinens tvenne nycklar, red. Birger Bergh, Gunnar Broberg, Bengt Jonsell & Bengt I. Lindskog (Stockholm: Atlantis, 2008). 259 s. Details   PDF
Urban Örneholm
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Carola Nordbäck, Lycksalighetens källa: kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar 1781–82 (Åbo: Åbo Akademi University Press, 2009). 408 s. Details   PDF
Ann Öhrberg
 
Vol 2 (2005) Carola Nordbäck, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige, Umeå 2004 (430 s.) Details   PDF
David Dunér
 
Vol 9 (2012) Carolina Brown, Liksom en herdinna: litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet (Stockholm: Carlssons, 2012). 488 s. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 12 (2015) CATARINA WELIN & SAMPO HONKALA, Per Otto Adelborg 1781–1818: krigare med vass penna (Esbo: Litorale, 2014). 217 pp. Details   PDF
Bo Lundström
 
Vol 11 (2014) Cecilia af Forselles & Tuija Laine (eds.), The Emergence of Finnish Book and Reading Culture in the 1700s (Helsinki: Finnish Literature Society, 2011). 151 pp. Details   PDF
Maria Kallio
 
Vol 11 (2014) Céline Borello, Du Désert au Royaume: Parole publique et écriture protestante (1765–1788). Édition critique du Vieux Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne. Avec une préface de Philippe Joutard (Honoré Champion: Paris, 2013). 398 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 9 (2012) Charlotta Dohlvik, Jenny Johansson & Christian Penalva (red.), 1700-talets Göteborg (Göteborg: Göteborgs stadsmuseum, 2010). 112 s. Details   PDF
Brita Planck
 
Vol 7 (2010) Charlotta Wolff, Noble Conceptions of Politics in Eighteenth-Century Sweden (ca 1740–1790) (Helsinki: Finnish Literature Society, 2008). 136 s. Details   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 2 (2005) Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2005 (450 s.) Details   PDF
Birgitta Berglund-Nilsson
 
Vol 11 (2014) Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (red.), Da læreren holdt skole: tiden før 1780, bd. 1 av Dansk skolehistorie: hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år (Århus: Aarhus universitetsforlag, 2014). 442 s. Details   PDF
Øystein Lydik Idsø Viken
 
Vol 12 (2015) CHRISTIAAN STERKEN & PER PIPPIN ASPAAS (eds.), Meeting Venus: A Collection of Papers Presented at the Venus Transit Conference in Tromsø 2012 (Brussels: Vrije Universiteit, in collaboration with University of Tromsø, 2013). 253 pp. Details   PDF
Bjørn Ragnvald Pettersen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Christophe Cave (red.), Le Règne de la critique, L’imaginaire culturel des Mémoires secrets, Collection « Les dix-huitièmes siècles », no 144 (Paris: Honoré Champion, 2010). 442 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 2 (2005) Christopher Tärnströms journal. En resa mellan Europa och Sydostasien år 1746. Kommenterad och bearbetad av Kristina Söderpalm, IK Foundation & Company, London-Whitby 2005, (263 s. Ill.) Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 9 (2012) Claes G. Olsson, Omsorg & kontroll: en handikapphistorisk studie 1750–1930: föreställningar och levnadsförhållanden (Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2010). 314 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 6 (2009) Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia: en resa till Ostindien 1782–1786 (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 418 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Columbia the Goddess of Liberty and Slave-Trade Abolition (1807–1820s) Abstract   PDF
Jenna M. Gibbs
 
Vol 10 (2013) Contributors Details   PDF
David Dunér
 
Vol 9 (2012) Contributors Details   PDF
David Dunér
 
Vol 12 (2015) Contributors Details   PDF
David Dunér
 
Vol 11 (2014) Contributors Details   PDF
David Dunér
 
Vol 13 (2016) Contributors Details   PDF
My Hellsing
 
Vol 9 (2012) Daniel Möller, Fänad i helgade grifter: svensk djurgravpoesi 1670–1760 (Lund: ellerströms, 2011). 435 s. Details   PDF
Anna Cullhed
 
Vol 7 (2010) David Denis Aldridge, Admiral Sir John Norris and the British Naval Expeditions to the Baltic Sea 1715–1727, Forum Navales skriftserie 37 (Lund: Nordic Academic Press, 2009). 381 s. Details   PDF
Bengt Nilsson
 
Vol 2 (2005) David Dunér, Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Nya Doxa 2004 (558 s.) Details   PDF
Hans Helander
 
Vol 12 (2015) DEBORAH SIMONTON & ANNE MONTENACH (eds.), Female Agency in the Urban Economy: Gender in European Towns, 1640–1830 (New York: Routledge, 2013). 271 pp. Details   PDF
Klas Nyberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Den (o)föränderliga naturen: smakomdöme och bildning i The Tatler, The Spectator och The Guardian i början av 1700-talet Abstract   PDF
Karl Axelsson
 
Vol 6 (2009) Den sentimentala romanen och kampen om medborgarskap: Rousseaus Julie och Staëls Delphine Abstract   PDF
Kristina Fjelkestam
 
Vol 9 (2012) Det orientalske despotis afvikling i Montesquieus Lettres persanes Abstract   PDF
Knut Ove Eliassen, Anne Fastrup
 
Vol 9 (2012) Det svenska kolonialprojektets komplexa rum: om slaveri under svensk flagg i slutet av 1700-talets karibiska och atlantiska värld Abstract   PDF
Holger Weiss
 
Vol 2 (2005) Det vetenskapliga latinet i Emanuel Swedenborgs medicinska verk Abstract   PDF
Maria Berggren
 
Vol 13 (2016) Dorothea E. von Mücke, The Practices of the Enlightenment: Aesthetics, Authorship, and the Public, Columbia Themes in Philosophy, Social Criticism, and the Arts (New York: Columbia University Press, 2015). 292 pp. Details   PDF
Mattias Pirholt
 
Vol 7 (2010) Drømmen om Sydhavet: Biopolitik og seksualitet i Denis Diderots Supplément au voyage de Bougainville Abstract   PDF
Anne Fastrup, Knut Ove Eliassen
 
Vol 1 (2004) Edda Manga, Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag. En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez tänkande, Göteborg 2003 (295 s.) Details   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 6 (2009) Edvard Carleson & Carl Fredrik von Höpken, Beskrifning öfwer resan till Ephesus och Scalanova, Utgiven och kommenterad av Paavo Roos, Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis, 2006–2007:2 (Lund 2007). 44 s. Details   PDF
Joachim Östlund
 
Vol 10 (2013) Eiliv Vinje & Jørgen Magnus Sejersted (red.), Ludvig Holbergs Naturrett (Oslo: Gyldendal Norske Forlag, 2012). 243 s. Details   PDF
Dag Michalsen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Eivind Tjønneland (red.), Opplysningens tidsskrifter: norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet (Bergen: Fagbokforlaget, 2008). 291 s. Details   PDF
Anne Beate Maurseth
 
Vol 1 (2004) Eleanor Wikborg, The Lover as Father Figure in Eighteenth-Century Women’s Fiction, University Press of Florida, Gainesville 2002 (184 s.) Details   PDF
Ann Öhrberg
 
Vol 14 (2017) Elena Dahlberg, The Voice of a Waning Empire: Selected Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War. Edited, with Introduction, Translation and Commentary, by Elena Dahlberg, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Latina Upsaliensia 34 (Uppsala: Department of Linguistics and Philology, 2014). 385 pp. Details
Johanna Svensson
 
Vol 6 (2009) Elisabet Göransson, Letters of a Learned Lady: Sophia Elisabeth Brenner’s Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger, Studia Graeca et Latina Lundensia 14 (Lund: Almquist & Wiksell International, 2006). 262 pp. Details   PDF
Elena Dahlberg
 
Vol 10 (2013) Eljas Orrman & Jyrki Paaskoski (eds.), Vanhan Suomen arkistot – Arkiven från Gamla Finland, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1385/Tieto, Arkistolaitoksen toimituksia 13 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012). 400 pp. Details   PDF
Ulla Ijäs
 
Vol 14 (2017) Ella Viitaniemi, Yksimielisyydestä yhteiseen sopimiseen: paikallisyhteisön poliittinen kulttuuri ja Kokemäen kivikirkon rakennusprosessi 1730–1786 [Från enighet till gemensamt beslutsfattande: uppförandet av Kumo stenkyrka 1730–1786: byggnadsprocessen och lokalsamfundets politiska kultur], Acta Universitatis Tamperensis, 2158, (Tampere: Tampereen yliopisto 2016). 443 s. Details
Nils Erik Villstrand
 
Vol 6 (2009) Ellen Krefting & Anne Beate Maurseth (red.), Mennesket: arven fra opplysningstiden (Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus forlag, 2008). 299 s. Details   PDF
Christine Quarfood
 
Vol 14 (2017) Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej (eds.), Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change: Perspectives on Northern Enlightenment, Library of the Written Word 42 (Leiden: Brill, 2015). 346 pp. Details
Tilda Maria Forselius
 
Vol 5 (2008) Emanuel Swedenborg, Om darrningar, Inledning och kommentarer av David Dunér, Lund: Ellerströms förlag, 2007. (182 s.) Details   PDF
Sonya Petersson
 
Vol 13 (2016) Emmi Lahti, Tietäjiä, taikoja, hautausmaita. Taikuus Suomessa 1700-luvun jälkipuoliskolla [Cunning Folk: Practitioners of Magic and Cemeteries: Magic in Late 18th-Century Finland], Jyväskylä studies in humanities 279 (Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016). 298 pp. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke En gruvkarls lott: om upplysningstendenser i 1720- och 1750-talens bröllopsdiktning Abstract   PDF
Stina Hansson
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande En hjärtats pedagogik: synen på barnet, lära och lärande inom svensk herrnhutism Abstract   PDF
Ann Öhrberg
 
Vol 2 (2005) En ny mytologi för varje behov: porträttkonst och antikanvändning i 1700-talets Europa Abstract   PDF
Sabrina Norlander Eliasson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke En revolution i offentligheten: om lärda tidskrifter i Europa under tidigmodern tid och om hur svensk vetenskap representerades i dem Abstract   PDF
Ingemar Oscarsson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke En studentfest år 1777: om maktspel, vältalighet och förlustelser i Uppsala Abstract   PDF
Lars Burman
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Enighetens befrämjande och fäderneslandets förkovran: religion och politik under frihetstiden Abstract   PDF
Patrik Winton
 
Vol 11 (2014) Erik A. Nielsen, H. A. Brorson: pietisme, meditation, erotik (København: Gyldendal, 2013). 496 s. Details   PDF
Helene Grønlien
 
Vol 6 (2009) Erik Magnusson, Gränsöverskridande koordination: syntaktisk förändring i äldre svenska, Nordistica Gothoburgensia 28 (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2007). 357 s. Details   PDF
David Håkansson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Erkki-Sakari Harju & Jussi T. Lappalainen (red.), Kuninkaan tiekartasto Suomesta 1790 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & AtlasArt, 2010). 304 s. Details   PDF
Mikko Huhtamies
 
Vol 12 (2015) ERLING SANDMO, Tid for historie (Oslo: Universitetsforlaget, 2015). 240 pp. Details   PDF
Claus Møller Jørgensen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Esbjörn Funck, Några idéer och tänkesätt på Carl Carlesons väg genom den tidiga frihetstiden (Kristianstad: MonitorFörlaget, 2008). 183 s. Details   PDF
Nils Eriksson
 
Vol 2 (2005) Ett svenskt fruntimmers resa till Italien: Beata Charlotta Ekermans brev till Carl Sparre 1784–1785 Abstract   PDF
Margareta Björkman
 
Vol 11 (2014) Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (red.), Women’s Language: An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800 (Lund: Nordic Academic Press, 2012). 260 s. Details   PDF
Cecilia Rosengren
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Fantasy Flowers and Mysterious Cities: Winter Carl Hansson and Dalecarlian Folk Art circa 1800 Abstract   PDF
Barbro Klein
 
Vol 14 (2017) Fire tekststykker knyttet til samemisjonæren Thomas von Westen 1716-1723 Abstract
Randi Skjelmo
 
Vol 1 (2004) Folke Nibelius, Lord Bolingbroke (1678-1751) and history. A comparative study of Bolingbroke´s politico-historical works and a selection of contemporary texts as to themes and vocabulary. Almqvist & Wicksell International, Stockholm 2003 (370 s.) Details   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Förord Details   PDF
Ann Öhrberg, Carina Burman, Anna Cullhed, Annie Mattsson, Anna-Maria Rimm
 
Vol 12 (2015) Fra eneveldets scene mot representative forsamlinger: visitasen som offentlig arena i Norge, ca. 1750–1850 Abstract   PDF
Trond Bjerkås
 
Vol 12 (2015) FREDRIK THISNER, Indelta inkomster: en studie av det militära löneindelningsverket 1721–1833. Studia Historica Upsaliensia 250 (Uppsala: Historiska institutionen, 2014). 241 pp. Details   PDF
Martin Hårdstedt
 
Vol 6 (2009) Fredrik Thisner, Militärstatens arvegods: officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark ca 1720–1800, Studia historica Upsaliensia 230 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 373 s. Details   PDF
Ville Sarkamo
 
Vol 14 (2017) Frimureriets medier: Om 1700-talsfrimureriets mediering av hemligheter i tal, handskrift och tryck Abstract
Tim Berndtsson
 
Vol 9 (2012) Gabrielle-Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise Du Châtelet-Lomond, Examens de la Bible, édités et annotés par Bertram Eugene Schwarzbach (Paris: Honoré Champion, 2011). 1 032 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 12 (2015) GEIR POLLEN, Armfeldts armé: historien om en katastrofe (Oslo: Gyldendal, 2014). 362 pp. Details   PDF
Øystein Rian
 
Vol 9 (2012) Gilles Bancarel (éd.), Raynal et ses réseaux (Paris: Honoré Champion, 2011). 398 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Gilles Bancarel, Raynal ou le devoir de vérité, Paris: Honoré Champion éditeur, 2004. (656 s.) Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 13 (2016) Gina Dahl, Libraries and Enlightenment. Eighteenth-century Norway and the Outer World (Aarhus: Aarhus University Press, 2014). 228 pp. Details   PDF
Anders Toftgaard
 
Vol 13 (2016) Gísli Pálsson, Hans Jónatan, maðurinn sem stal sjálfum sér (Reykjavík: Mál og menning, 2014). 267 pp. [Revised edition forthcoming in English by University of Chicago Press in September 2016 as The Man Who Stole Himself: The Slave Odyssey of Hans Jonathan.] Details   PDF
Anna Lísa Rúnarsdóttir
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Göran Anderberg, Frimuraren Gustaf III: bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner (Partille: Warne förlag, 2009). 168 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 5 (2008) Göran Nilzén, Carl Gyllenborg. En frihetstida hattpolitiker, Stockholm: Carlssons, 2007. (327 s.) Details   PDF
Oskar Sjöström
 
Vol 9 (2012) Gösta Kjellin, Sissi-Jaakko: en klassresa i svenskt 1700-tal. Med ett slutkapitel om Fru Johanna och klassresans sista bit av Johanna Enckell (Helsingfors: Schildts, 2011). 175 s. Details   PDF
Juha-Matti Granqvist
 
Vol 7 (2010) Gudrun Andersson, Stadens dignitärer: den lokala elitens status och maktmanifestation i Arboga 1650–1770 (Stockholm: Atlantis, 2009). 385 s. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 7 (2010) Gudrun Nyberg, Doktor Carlander i praktiken: läkekonst 1793–1814 (Stockholm: Carlsson, 2009). 445 s. Details   PDF
Tove Paulsson Holmberg
 
Vol 7 (2010) Gunnar Sivertsen & Eivind Tjønneland (red.), Holberg (Bergen: Fagbokforlaget, 2008). 220 s. Details   PDF
John Brumo
 
Vol 12 (2015) GUSTAV BJÖRKSTRAND, Jacob Tengström: universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 772 (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012). 558 pp. Details   PDF
Anna Lindén
 
Vol 12 (2015) GUÐNÝ HALLGRÍMSDÓTTIR, Sagan af Guðrúnu Ketilsdóttur: einsögurannsókn á ævi 18. aldar vinnukonu. Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 16, eds. Davíð Ólafsson, Már Jónsson & Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013). 173 pp. Details   PDF
Gunnþórunn Guðmundsdóttir
 
Vol 12 (2015) GUÐRÚN ÁSA GRÍMSDÓTTIR (ed.), Ættartölusafnrit séra Þórðar Jónssonar í Hítardal I–II. Ritröð Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 70 (Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2008). 1,012 pp. Details   PDF
Gunnar Örn Hannesson
 
Vol 14 (2017) Guðrún Ingólfsdóttir, Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar: Bókmenning íslenskra kvenna frá miðöldum fram á 18. öld [The things our dear old ladies hoard: Literary culture of Icelandic women from the Middle Ages to the eighteenth century] Sýnisbók íslenskrar alþýðumenningar 20 (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2016). 352 pp. Details
Susanne Arthur
 
Vol 13 (2016) Håkon Evju, Ancient Constitutions and Modern Monarchy – Historical Writing and Enlightened Reform in Denmark-Norway, c. 1730–1814 (University of Oslo, 2014), 350 pp. Details   PDF
Eva Krause Jørgensen
 
Vol 7 (2010) Håkon With Andersen, Brita Brenna, Magne Njåstad & Astrid Wale, Aemula Lauri: The Royal Norwegian Society of Science and Letters, 1760–2010 (Sagamore Beach, MA: Science History Publications, 2009). 400 s. Details   PDF
Liv Bliksrud
 
Vol 14 (2017) Han F. Vermeulen, Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Critical Studies in the History of Anthropology (Lincoln/London, NE: University of Nebraska Press, 2015). xxiii + 718 pp. Details
Andreas Klein
 
Vol 14 (2017) Hanna Hodacs, Silk and Tea in the North: Scandinavian Trade and the Market for Asian Goods in Eighteenth-Century Europe (London: Palgrave Macmillan, 2016). 216 s. Details
Hans Hägerdal
 
Vol 11 (2014) Hanne Østhus, Contested Authority: Master and Servant in Copenhagen and Christiania, 1750–1850 (Florence: European University Institute, 2013). v + 432 pp. Details   PDF
Carolyn Steedman
 
Vol 7 (2010) Hans Erik Aarset, Gjenreiste verdener: senbarokk musikkdramatikk som tverrestetisk scenekunst: Vivaldi – Händel – Rameau (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2008). 319 s. Details   PDF
Jørgen Langdalen
 
Vol 2 (2005) Hans Helander, Neo-Latin literature in Sweden in the Period 1620-1720. Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Latina Upsaliensia 29, Uppsala 2004 (628 s.) Details   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 7 (2010) Hans Norman & Erik Wallström, Johan Puke: skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd 1751–1816 (Stockholm: Atlantis, 2008). 248 s. Details   PDF
Elisabeth Reuterswärd
 
Vol 6 (2009) Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830: arkitektur, sanitet och det sociala rummet (Stockholm: Stockholmia, 2008). 347 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Helena Hagelin, Kvinnovärldar och barnamord: makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700–1840 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, 2010). 189 s. Details   PDF
Marie Lindstedt Cronberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Helena Strömquist, ”Med coleurt omslag”: färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad 1787–1846 (Lund: Bokhistoriska skrifter 6, 2010). 410 s. Details   PDF
Anna-Maria Rimm
 
Vol 14 (2017) Helene Blomqvist, Nordenflychts nej: ett upplysningsreligiöst spänningsfält och dess litterära manifestationer (Möklinta: Gidlunds, 2016). 260 s. Details
Alfred Sjödin
 
Vol 10 (2013) Helene Castenbrandt, Rödsot i Sverige 1750–1900: en sjukdoms demografiska och medicinska historia (Göteborg: Göteborgs universitet, 2012). 234 s. Details   PDF
Bodil Persson
 
Vol 6 (2009) Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion: Linné och drömmen om Naturens ordning (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). 256 s. Details   PDF
Kenneth Nyberg
 
Vol 10 (2013) Helmut Hühn & James Vigus (red.), Symbol and Intuition: Comparative Studies in Kantian and Romantic-Period Aesthetics (London: Legenda – Modern Humanities Research Association and Maney Publishing, 2013). xii + 214 s. Details   PDF
Fredrik Nilsen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Henrik Knif, Leva och låta leva i gamla Europa: Saint-Évremond – Metastasio – Fredenheim och Oxenstierna (Stockholm: Atlantis, 2010). 295 s. Details   PDF
Peter Lind
 
Vol 6 (2009) Henrika Tandefelt, Konsten att härska: Gustaf III inför sina undersåtar (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 439 s. Details   PDF
Patrik Winton
 
Vol 10 (2013) Hertiginnan, hovet och staden i det gustavianska Stockholm Abstract   PDF
My Hellsing
 
Vol 5 (2008) Hisayasu Nakagawa & Jochen Schlobach (red.), L’image de l’autre vue d’Asie et d’Europe, Études internationales sur le dix-huitième siècle 9, Paris : Honoré Champion éditeur, 2007. (326 s.) Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Historien som scene hos Ludvig Holberg og Charlotta Dorothea Biehl Abstract   PDF
Anne-Marie Mai
 
Vol 7 (2010) Honour, Masculinity and Corporality in the Officer Corps of Early Eighteenth-Century Sweden Abstract   PDF
Ville Sarkamo
 
Vol 12 (2015) How to Study History: Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Heritage of ars historica Abstract   PDF
Anne Eriksen
 
Vol 13 (2016) Hugo Nordland, Känslor i krig: Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814 (Höör, Agering, 2015). 282 pp. Details   PDF
Vera Sundin
 
Vol 14 (2017) Huvudredaktörens ord: Handskrivet eller tryckt - var det frågan? Details
My Hellsing
 
Vol 10 (2013) Iceland in the Eighteenth Century: An Island Outpost of Europe? Abstract   PDF
Anna Agnarsdóttir
 
Vol 11 (2014) Ida Bull, Kunnskap – hver etter sin stand og sitt kjønn: utdanning i norske byer på 1700-tallet (Trondheim: Akademika forlag, 2013). 206 s. Details   PDF
Randi Skjelmo
 
Vol 12 (2015) Images of Iceland and Greenland in the Late Seventeenth and First Half of the Eighteenth Century Abstract   PDF
Sumarliði R. Ísleifsson
 
Vol 10 (2013) Immanuel Kant, Himlens allmänna naturhistoria och teori eller Essä om beskaffenheten av och det mekaniska ursprunget till hela världsalltet, avhandlade enligt Newtonska grundsatser (Möklinta: Gidlunds förlag, 2013). 160 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 10 (2013) Ingvild Hagen Kjørholt, Voltaires verdensborgere: en studie av det franske 1700-tallets kosmopolitisme, Doktoravhandlinger ved NTNU 2012: 173 (Trondheim: NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, 2012). 256 s. Details   PDF
Rebecka Lettevall
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Inledning Details   PDF
David Dunér
 
Vol 6 (2009) Inledning Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 5 (2008) Inledning Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Inledning Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 2 (2005) Inledning Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 1 (2004) Inledning Details   PDF
Anna Cullhed, Ann Öhrberg
 
Vol 13 (2016) Inledning Details   PDF
My Hellsing, Johanna Ilmakunnas, Per Pippin Aspaas, Søren Peter Hansen, Hrefna Róbertsdóttir
 
Vol 7 (2010) Inledning / Introduction / Innledning Details   PDF
David Dunér, Pasi Ihalainen, Per Pippin Aspaas
 
Vol 14 (2017) Inledning: 1700-talets handskriftskulturer Details
Tim Berndtsson, Otto Fischer, Annie Mattsson, Ann Öhrberg
 
Vol 6 (2009) Introduction to the new Nordic Yearbook and to the thematic section on eighteenth-century philosophy Details   PDF
Pasi Ihalainen
 
Vol 9 (2012) Introduction: Cultural Encounters Details   PDF
David Dunér, Per Pippin Aspaas, Johanna Ilmakunnas
 
Vol 11 (2014) Introduction: Eighteenth-Century Crossroads Details   PDF
David Dunér, Johanna Ilmakunnas, Per Pippin Aspaas, Søren Peter Hansen, Hrefna Róbertsdóttir
 
Vol 12 (2015) Introduction: Time and History Details   PDF
David Dunér, Johanna Ilmakunnas, Per Pippin Aspaas, Søren Peter Hansen, Hrefna Róbertsdóttir
 
Vol 10 (2013) Introduction: Ways of Life Details   PDF
David Dunér, Johanna Ilmakunnas, Per Pippin Aspaas, Søren Peter Hansen, Hrefna Róbertsdóttir
 
Vol 14 (2017) Isaac Olsens kopibok som kulturuttrykk på tidlig 1700-tall Abstract
Liv Helene Willumsen
 
Vol 6 (2009) J. E. O. Screen, The Army in Finland During the Last Decades of Swedish Rule (1770–1809), Studia Historica 75 (Helsinki: Finnish Literature Society, 2007). 534 s. Details   PDF
Jyrki Paasikoski
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Jakob Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden, Lund: Signum, 2006. (569 s.) Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 5 (2008) Jakob Christensson (red.) Signums svenska kulturhistoria. Gustavianska tiden, Stockholm: Bokförlaget Signum, 2007. (515 s.) Details   PDF
Merit Laine
 
Vol 9 (2012) Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet: sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark- Norge 1730–1770 (Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 2011). 356 s. Details   PDF
Håkon Andreas Evju
 
Vol 6 (2009) Jan Andersen, Poul Hansen Egede – en grønlandsforsker i 1700-tallet (Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2007). 272 s. Details   PDF
Allan Sortkær
 
Vol 7 (2010) Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple: straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590–1800, Studia historica Upsaliensia 237 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009). 360 sidor. Details   PDF
Roddy Nilsson
 
Vol 11 (2014) Jani Marjanen, Den ekonomiska patriotismens uppgång och fall: finska hushållningssällskapet i europeisk, svensk och finsk kontext 1720–1840 (Helsingfors: Helsingfors universitet, 2013). 304 s. Details   PDF
Henrik Knif
 
Vol 7 (2010) Janicke Andersson, Konsten att leva länge: föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700–1930 (Stockholm: Carlssons, 2007). 282 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 6 (2009) Janike Sverdrup Ugelstad, Thi han blev en kunstmaler: Peder Aadnes og hans billedverden (Oslo: Novus forlag, 2007). 227 s. Details   PDF
Camilla Christin Nedreaas Haukedal
 
Vol 11 (2014) Janine Driancourt-Girod, Den sällsamma historien om lutheranerna i Paris: från Ludvig XIII till Napoleon (Stockholm: Atlantis, 2011). 358 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Janne Tunturi, Romanssien ja runouden aikakausi: Thomas Warton keskiaikaa määrittelemässä 1750–1790, Annales universitatis turkuensis. Ser. C. Tom 305 (Turku: Turun Yliopisto, 2010). 355 s. Details   PDF
Henrik Knif
 
Vol 14 (2017) Janus Møller Jensen & Carsten Selch Jensen (red.), Krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet (Kerteminde: Østfyns Museer, 2016). 173 s. Details
Benjamin Asmussen
 
Vol 12 (2015) JEAN-CHRISTOPHE ABRAMOVICI, Encre de sang: Sade écrivain. L’Europe des Lumières, sous la direction de Michel Delon et Jacques Berchtold, 22 (Paris: Classiques Garnier, 2013). 164 pp. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 10 (2013) Jennie Nell, Vivat vår Monark! Carl Michael Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771–1792 (Lund: ellerströms, 2011). 370 s. Details   PDF
Annie Mattsson
 
Vol 12 (2015) JENS BJERRING-HANSEN, Ludvig Holberg på bogmarkedet: studier i Peder Paars og den litterære kultur i 1700- og 1800-tallet. København – Danish Humanist Texts and Studies (København: Det Kongelige Bibliotek/Museum Tusculanums Forlag, 2015). 333 pp. Details   PDF
Rolv Nøtvik Jakobsen
 
Vol 9 (2012) Jens Glebe-Møller, I kamp mod dumhed og hykleri: om oplysningsmanden general W. H. von Schmettau (1719–85) (København: Museum Tusculanums Forlag, 2011). 122 s. Details   PDF
Rolv Nøtvik Jakobsen
 
Vol 6 (2009) Jens Glebe-Møller, Struensees vej till Skafottet: fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden (København: Museum Tusculanums forlag, 2007). 134 s. Details   PDF
David Hallbeck
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Jesper Swedberg, Swensk Ordabok, utgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga handskrifter, av Lars Holm, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 46 & Acta Bibliothecae Scarensis 12 (Järpås, 2009). 718 s. Details   PDF
Jon Helgason
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Jessica Parland-von Essen, Affärer, allianser, anseende: konsten att tillhöra eliten i Helsingfors ca 1740–1820 (Helsingfors: Schildts, 2010). 224 s. Details   PDF
Ulla Ijäs
 
Vol 5 (2008) Johan Cederlund, Classical Swedish architecture and interiors 1650–1840, London & New York: W. W. Norton & Co., 2006. (270 s.) Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 12 (2015) Johan Ernst Gunnerus and the Quest for the Soul in the Eighteenth Century Abstract   PDF
Friedemann Stengel
 
Vol 2 (2005) Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Abstract   PDF
Krister Östlund
 
Vol 6 (2009) Johanna Aminoff-Winberg, På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget (Åbo: Åbo akademis förlag, 2007). 462 s. Details   PDF
Peter Ericsson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Johanna Ilmakunnas, Kartanot, kapiot, rykmentit: erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011). 524 s. Details   PDF
Marjatta Rahikainen
 
Vol 6 (2009) John Peter Collett & Bård Frydenlund (red.), Christianias handelspatrisiat: en elite i 1700-tallets Norge (Oslo: Andresen & Butenschøn, 2008). 267 s. Details   PDF
Ernst Bjerke
 
Vol 6 (2009) Johnny Hagberg (red.), Jesper Swedberg – en antologi, Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 35 (Skara 2008). 414 s. Details   PDF
Inge Jonsson
 
Vol 6 (2009) Jon Helgason, Hjärtats skrifter: en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Critica literarium Lundensis 8 (Lund: Avdelningen för litteraturvetenskap vid Lunds universitet, 2007). 327 s. Details   PDF
Tilda Maria Forselius
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Jonas Nordin, Frihetstidens monarki: konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige (Stockholm: Atlantis, 2009). 367 s. Details   PDF
Anna-Brita Lövgren
 
Vol 12 (2015) JONAS NORDIN, Versailles: slottet, parken, livet (Stockholm: Norstedt, 2013). 473 pp. Details   PDF
Alexander Engström
 
Vol 7 (2010) Josef Eskhult, Andreas Norrelius’ Latin Translation of Johan Kemper’s Hebrew Commentary on Matthew: Edited with Introduction and Philological Commentary, Studia Latina Upsaliensia 32 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007). 568 pp. Details   PDF
Carl P. E. Springer
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Jouko Nurmiainen, Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä, Bibliotheca Historica 122 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009). 236 s. Details   PDF
Jani Marjanen
 
Vol 11 (2014) Jouni Kuurne (ed.), Mikael Hisinger: halki vanhan Euroopan. Matkapäiväkirja 1783–1784, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1369, Tiede (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012). 307 p. Details   PDF
Niina Lehmusjärvi
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Jouni Kuurne, Louhisaaren linnan talousreseptit (n. 1770–1850) (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008). 183 s. Details   PDF
Sofia Gustafsson
 
Vol 14 (2017) Juha-Matti Granqvist, Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748–1808): sosiaalihistoriallinen perustutkimus [The Helsinki burgher community during the construction of the fortress of Sveaborg (1748–1808)], Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta, XLII (Helsinki: Helsingin yliopisto, 2016). 278 pp. Details
Mika Kallioinen
 
Vol 7 (2010) Julie Candler Hayes, Translation, Subjectivity, and Culture in France and England, 1600–1800 (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009). x + 321 s. Details   PDF
Johanna Akujärvi
 
Vol 6 (2009) Jürgen Luh, Kriegskunst in Europa 1650–1800 (Köln: Böhlau Verlag, 2004). 298 s. Details   PDF
Oskar Sjöström
 
Vol 12 (2015) JUSSI T. LAPPALAINEN, Kustaa III:n maasota: Savo ja Kymenlaakso 1788–1790, Historiallisia Tutkimuksia265 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2014). 179 pp. Details   PDF
Christer Kuvaja
 
Vol 6 (2009) Jyrki Siukonen, Mies palavassa hatussa: professori Johan Welinin maailma, (Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006). 358 s. Details   PDF
Päivi Maria Pihlaja
 
Vol 12 (2015) JØRGEN MAGNUS SEJERSTED & SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN (eds.), Historikeren Ludvig Holberg (Oslo: Spartacus/Scandinavian Academic Press, 2014). 442 pp. Details   PDF
Thor Inge Rørvik
 
Vol 11 (2014) Källutgåvor och ny forskning om 1600- och 1700-talets Island Details   PDF
Hrefna Róbertsdóttir
 
Vol 1 (2004) Känsla och sinnlighet skilda från sinnena: om den estetiska intresselöshetens grunder Abstract   PDF
Mats Malm
 
Vol 5 (2008) Känsla som kunskap: poesi och historia i Robert Lowths De sacra poesi Hebraeorum Abstract   PDF
Anna Cullhed
 
Vol 1 (2004) Känslans frihet – tankar kring 1700-talets moderna problem Abstract   PDF
Anders Jarlert
 
Vol 1 (2004) Känslans stasis och modersgestaltens framträdelseformer hos Bengt Lidner – ett romantikens perspektiv Abstract   PDF
Roland Lysell
 
Vol 12 (2015) KÅRE LAURING, Slaverne dansede og holdt sig lystige: en fortælling om den danske slavehandel (Köpenhamn: Gyldendal, 2014). 368 pp. Details   PDF
Klas Rönnbäck
 
Vol 11 (2014) Karen Oslund, Iceland Imagined: Nature, Culture and Storytelling in the North Atlantic (Seattle WA: University of Washington Press, 2011). 262 s. Details   PDF
Sumarliði Ísleifsson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Kari-Matti Piilahti, Aineellista ja aineetonta turvaa: ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630–1750, Bibliotheca Historica 106 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007). 394 s. Details   PDF
Juha-Matti Granqvist
 
Vol 1 (2004) Karin Ådahl m.fl., Minnet av Konstantinopel. Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen på Biby, Atlantis, Stockholm 2003 (438 s.) Details   PDF
Karin Sennefelt
 
Vol 6 (2009) Kärin Nickelsen, Draughtsmen, Botanists and Nature: the Construction of Eighteenth-Century Botanical Illustrations, Archimedes, New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology, 15 (Dordrecht: Springer, 2006). 295 s. Details   PDF
Gunilla Törnvall
 
Vol 9 (2012) Karin Sennefelt, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm (Stockholm: Stockholmia förlag, 2011). 334 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 6 (2009) Karl Axelsson, The Sublime: Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions, (Oxford etc.: Peter Lang, 2007). 235 pp. Details   PDF
Mats Malm
 
Vol 11 (2014) Karsten Alnæs, 1814: miraklenes år (Oslo: Schibsted Forlag, 2013). 592 s. Details   PDF
Jakob Maliks
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Kirkegangen og kirkekampen: udfordringerne til kirke og gejstlighed i de sidste årtier af 1700-tallet og den danske præstestands håndtering af dem Abstract   PDF
Michael Bregnsbo
 
Vol 14 (2017) Kirsi Vainio-Korhonen, De frimodiga: Barnmorskor, födande och kroppslighet på 1700-talet (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2016). 230 pp. Details
Anna Niiranen
 
Vol 6 (2009) Kirsi Vainio-Korhonen, Sophie Creutzin aika: aateliselämää 1700-luvun Suomessa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1183 (2008). 398 s. // Carina Burman, Den finländska Sapfo: Catharina Charlotta Swedenmarcks liv och verk (Uppsala 2004). 112 s. Details   PDF
Henrika Tandefeldt
 
Vol 10 (2013) Kirsi Vainio-Korhonen, Ujostelemattomat: Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa (Helsinki: WSOY, 2012). 255 s. Details   PDF
Magdalena af Hällström
 
Vol 11 (2014) Kjartan Koch Mikalsen, Justice among States: Four Essays (Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2012). 137 pp. Details   PDF
Georg Cavallar
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Kjell Lekeby (red.), Gustaf Adolf Reuterholms hemliga arkiv från 1780-talet (Stockholm: Plejaderna, 2011). 88 s. // Kjell Lekeby (red.), Esoterica i Svenska Frimurare Ordens arkiv 1776–1803 (Stockholm: Plejaderna, 2011). 217 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 7 (2010) Kjell Lekeby (utg.), Gustaviansk mystik: alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776–1803 (Stockholm: Vertigo 2010). 539 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 10 (2013) Klaus Bettag & Jan A. M. Snoek, Quellen der Eckleff’schen Andreas-Akten, Frederik 21 (Flensburg: Freimaurerischen Forschungsvereinung Frederik 2012). 424 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 10 (2013) Knut Dørum & Hilde Sandvik (red.), Opptøyer i Norge 1750–1850 (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2012). 462 s. Details   PDF
Eyvind Urkedal York
 
Vol 13 (2016) Knut Dørum, Frå undersått til medborgar. Styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884 (Oslo: Samlaget, 2016). 221 pp. Details   PDF
Magnus Linnarsson
 
Vol 11 (2014) Kristian H. Nielsen, Michael Harbsmeier & Christopher J. Ries (red.), Scientists and Scholars in the Field: Studies in the History of Fieldwork and Expeditions (Aarhus: Aarhus University Press, 2012). 476 s. Details   PDF
Brita Brenna
 
Vol 11 (2014) Kristian Nilsson, Baltic-Finns and Scandinavians: Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region, Ugglan – Minervaserien 16 (Lund: Lunds universitet, 2012). 273 s. Details   PDF
Per Pippin Aspaas
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Kristina Ekero Eriksson, Årstafruns dolda dagböcker (Stockholm: Norstedts, 2010). 320 s. Details   PDF
Christina Sjöblad
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner (Stockholm: Makadam, 2010). 224 pp. Details   PDF
Anna Cabak Rédei
 
Vol 13 (2016) Kristina Lilja, Sofia Murhem & Göran Ulväng (eds.), Den glömda konsumtionen: Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen (Möklinta: Gidlunds förlag, 2013). 201 pp. Details   PDF
Ulla Ijäs
 
Vol 12 (2015) KRISTINA NORDSTRÖM, Det sanna snillet: genus och geni hos Thomas Thorild (Stockholm: Stockholms universitet, 2014). 216 pp. Details   PDF
Kristina Fjelkestam
 
Vol 6 (2009) Kungens fristad: Gustav III:s dokumenterade besök på Haga enligt hovförtäringsräkenskaperna Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 2 (2005) Kunskapens vägar: Nordiskt 1700-talssymposium i Göteborg 2006: Call for Papers Details   PDF
Birgitta Berglund-Nilsson, Maria Cavallin, Stefan Ekman, Kenneth Nyberg
 
Vol 10 (2013) Kunstneren Jens Juel og det videnskabelige blik på naturen Abstract
Anne-Christine Løventoft-Jessen
 
Vol 9 (2012) Kustaa H. J. Vilkuna, Djävulens krig: förrädaren Gustav Lillbäck och stora nordiska kriget 1700–1721, övers. Laura Koskela & Janina Orlov (Lund: Historiska Media, 2011 [2006]). 335 s. Details   PDF
Kasper Kepsu
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Längtan efter visshet: en studie av trossynen inom den lutherska ortodoxins föreställningsvärld Abstract   PDF
Carola Nordbäck
 
Vol 10 (2013) Lars Ericson Wolke, Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700–1721 (Stockholm: Norstedt, 2012). 350 s. Details   PDF
Bengt Nilsson
 
Vol 10 (2013) Lars Holm, Fem uppsatser om Jacob Jonas Björnståhls resa i Europa (Lund: Skrifter utgivna av Universitetsbiblioteket i Lund, Ny följd 9, 2012). 68 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Lars Ljungström, Georg Haupt. Gustav III:s hovschatullmakare, Stockholm: Kungl. husgerådskammaren/Atlantis, 2006. (167 s.) Details   PDF
Jan Norrman
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Lars-Åke Götesson, Resa med förhinder: om Linnélärjungen Daniel Solanders vistelse i Skåne 1759– 1760 och hans fortsatta öden ([Visby: Nomen], 2010). 434 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 2 (2005) Lars-Johan Stiernstedt, Vår man i Rom. Överintentendenten Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787–1790, Stockholm, 2004 (383 s). Details   PDF
Mikael Alm
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Lea Niskanen, Boktryckarna i Åbo 1750–1828: en bokhistorisk studie genom ett yrke, Bokhistoriska skrifter 5 (Lund: Avdelningen för ABM och bokhistoria, 2010). 283 s. Details   PDF
Gunnel Furuland
 
Vol 13 (2016) Leif Runefelt, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 (Lund: Nordic Academic Press, 2015). 368 pp.; Paula von Wachenfeldt & Klas Nyberg (eds.): Det svenska begäret. Sekler av luxkonsumtion (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2015). 315 pp. Details   PDF
Mikkel Venborg Pedersen
 
Vol 7 (2010) Lena Jonson & Tamara Torstendahl Salytjeva (red.), Poltava: krigsfångar och kulturutbyte (Stockholm: Atlantis, 2009). 388 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Lili-Annè Aldman, En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720-1738, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic History 85 (Uppsala: Ekonomisk-historiska institutionen, 2008). 317 s. Details   PDF
Magnus Bohman
 
Vol 12 (2015) LINDA HINNERS, De fransösiske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693–1713: yrkesroller, organisation, arbetsprocesser (Stockholm: Stockholms Universitet, 2012). 416 pp. Details   PDF
Mikkel Venborg Pedersen
 
Vol 12 (2015) LINN HOLMBERG, The Forgotten Encyclopedia: The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert (Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2014). 312 pp. Details   PDF
Maria Simonsen
 
Vol 2 (2005) Linné, apostlarna och de utrikes forskningsresorna Abstract   PDF
Kenneth Nyberg
 
Vol 11 (2014) Lisa Skogh, Material Worlds: Queen Hedwig Eleonora as Collector and Patron of the Arts, Contributions to the history of the Royal Swedish Academy of Sciences 44 (Stockholm: Center for History of Science at the Roy. Swed. Acad. of Sciences, 2013). 359 s. Details   PDF
Emma Hagström Molin
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol: etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730– 1770 (Lund: Historiska Institutionen, 2010). 234 s. Details   PDF
Allan Sortkær
 
Vol 11 (2014) Lucien Nouis, De l’infini des bibliothèques au livre unique: L’archive épurée au XVIIIe siècle, L’Europe des Lumières 26 (Paris : Classiques Garnier, 2013). 298 s. Details   PDF
Marius Warholm Haugen
 
Vol 1 (2004) Lust som last: manlig åtrå i våldtäktsmål från 1700-talet Abstract   PDF
Karin Hassan Jansson
 
Vol 9 (2012) Magnus Andersson, Omvälvningarnas tid: handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820 (Göteborg: Preindustrial research group, Dept of Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, 2011). 208 s. Details   PDF
Kristina Lilja
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Magnus Bohman, Bonden, bygden och bördigheten: produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700–1870, Lund Studies in Economic History 52 (Lund: Ekonomihögskolan, 2010). 221 s. Details   PDF
Thomas Kaiserfeld
 
Vol 9 (2012) Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor: det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden, Södertörn doctoral dissertations 49 (Lund: Nordic Academic Press, 2010). 281 s. Details   PDF
Mats Bladh
 
Vol 6 (2009) Magnus Olausson (red.), Alexander Roslin, Nationalmusei utställningskatalog 652, (Stockholm: Nationalmuseum, 2007). 288 s. Details   PDF
Margareta Nisser-Dalman
 
Vol 7 (2010) Making Facts from Stones: Gerhard Schøning and the Cathedral of Trondheim Abstract   PDF
Anne Eriksen
 
Vol 1 (2004) Manlighet och virilitet i 1700-talets Sverige Abstract   PDF
Jonas Liliequist
 
Vol 12 (2015) MÁR JÓNSSON, Arnas Magnæus philologus (1663–1730) (Odense: University Press of Southern Denmark, 2012). 274 pp. Details   PDF
Richard Sharpe
 
Vol 12 (2015) MAREN JONASSON & PERTTI HYTTINEN (eds.), Anders Chydenius samlade skrifter 1–3 (Helsingfors & Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland/Bokförlaget Atlantis, 2012–2015). 536+571+798 pp. Details   PDF
Jani Marjanen
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Margareta Björkman, Catharina Ahlgren. Ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige, Stockholm: Atlantis, 2006. (512 s.) Details   PDF
Eva Joelsson
 
Vol 10 (2013) Margit Løyland, Hollendertida i Norge 1550–1750 (Oslo: Spartacus Forlag AS, 2012). 208 s. Details   PDF
Sølvi Sogner
 
Vol 9 (2012) Margus Laidre, The Great Northern War in Estonia: The Trials of Dorpat 1700–1708 (Tallinn: Argo, 2010). 255 s. Details   PDF
Bengt Nilsson
 
Vol 12 (2015) MARIA NYMAN, Resandets gränser: svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet (Huddinge: Södertörns högskola, 2013). 251 pp. Details   PDF
Joachim Östlund
 
Vol 7 (2010) Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850 (Möklinta: Gidlund, 2008). 236 s. Details   PDF
Anu Lahtinen
 
Vol 6 (2009) Marie Löwendahl, Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal (Stockholm & Göteborg: Makadam, 2007). 367 s. Details   PDF
Agneta Helmius
 
Vol 12 (2015) MARIE-CHRISTINE SKUNCKE, Carl Peter Thunberg: Botanist and Physician: Career-Building Across the Oceans in the Eighteenth Century (Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study, 2014). 376 pp. Details   PDF
Anna Svensson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Marie-Theres Federhofer & Hanna Hodacs (red.), Mellom pasjon og profesjonalisme: dilettantkulturer i skandinavisk kunst og vitenskap (Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2011). 337 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Marius Warholm Haugen & Knut Ove Eliassen (eds.), Dévier & divertir: littérature et pensée du XVIIIe siècle (Oslo: Solum / Paris: L’Harmattan, 2010). 193 pp. Details   PDF
Adrian Velicu
 
Vol 10 (2013) Marius Warholm Haugen, Jean Potocki : esthétique et philosophie de l’errance (Trondheim: NTNU, 2012). 515 p. Details   PDF
Dominique Triaire
 
Vol 7 (2010) Marja Taussi Sjöberg, Släkten, pengarna och Caroline Gother: en grosshandlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740–1836 (Stockholm: Atlantis, 2009). 216 s. Details   PDF
Brita Planck
 
Vol 10 (2013) Markku Kekäläinen, James Boswell’s Urban Experience in Eighteenth-Century London (Helsinki: University of Helsinki, 2012). 186 pp. Details   PDF
Marjo Kaartinen
 
Vol 9 (2012) Marsha Keith Schuchard, Emanuel Swedenborg, Secret Agent on Earth and in Heaven: Jacobites, Jews, and Freemasons in Early Modern Sweden, The Northern World 55 (Leiden & Boston MA: Brill, 2012). xviii+804 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 12 (2015) MARTE RYE BÅRDSEN, Cicignon in Trondheim (Trondheim: Museumsforlaget, 2014). 88 pp. Details   PDF
Rainer Knapas
 
Vol 13 (2016) Marthe Hommerstad, Christian Magnus Falsen. Stridsmannen (Oslo: Cappelen Damm, 2015). 335 pp. Details   PDF
Frode Ulvund
 
Vol 7 (2010) Martin Linde, I fädrens spår?: bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet (Hedemora: Gidlund, 2009). 349 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 11 (2014) Martin Mulsow, Prekäres Wissen: Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit (Berlin: Suhrkamp, 2012). 556 s. Details   PDF
Jens Bjerring-Hansen
 
Vol 9 (2012) Martin Wåhlberg, La scène de musique dans le roman du dix-huitième siècle (Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2011). 391 pp. Details   PDF
Gina Rivera
 
Vol 9 (2012) Martin Wåhlberg, Opplysningens sorte får: Jean- Jacques Rousseau (1712–1778) (Oslo: Humanist forlag, 2011). 367 s. Details   PDF
Espen Schaanning
 
Vol 7 (2010) Mary Sponberg Pedley, The Commerce of Cartography: Making and Marketing Maps in Eighteenth-Century France and England (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2005). xviii + 345 s. Details   PDF
Marie-Theres Federhofer
 
Vol 7 (2010) Mathias Persson, Det nära främmande: svensk lärdom och politik i en tysk tidning, 1753–1792, Uppsala Studies in History of Ideas 40 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2009). 296 s. Details   PDF
Nils Eriksson
 
Vol 7 (2010) Mats Berglund, Massans röst: upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, Studier i stads- och kommunhistoria 34 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2009). 460 s. Details   PDF
Mathias Cederholm
 
Vol 13 (2016) Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (eds.), Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850 (Lund: Nordic Academic Press, 2014). 261 pp. Details   PDF
Eyvind Urkedal York
 
Vol 6 (2009) Mats Hayen, Stadens puls: en tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760–1830, Studier i stads- och kommunhistoria 30 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 2007). 278 s. Details   PDF
Jessica Parland-von Essen
 
Vol 2 (2005) Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning. Mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2004 (287 s.) Details   PDF
Patrik Winton
 
Vol 10 (2013) Mattias Pirholt, Metamimesis: Imitation in Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre and Early German Romanticism (Rochester NY: Camden House, 2012). 220 s. Details   PDF
Jon Helgason
 
Vol 9 (2012) Mattias Pirholt (red.), Constructions of German Romanticism: Six Studies / Konstruktionen der deutschen Romantik: Sechs Studien, Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 29 (Uppsala: Uppsala universitet, 2011). 189 s. Details   PDF
Jon Helgason
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke "Med blod man våra åkrar sköljer": folk och dygd i Bengt Lidners Ode til Finske Soldaten<\i> Abstract   PDF
Anna Cullhed
 
Vol 2 (2005) Media and Political Culture in the Eighteenth Century. Redaktör Marie-Christine Skuncke, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Academien, Stockholm, 2005 (132 s.) Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 1 (2004) Medier, retorik och känslor Abstract   PDF
Marie-Christine Skuncke
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Medverkande Details   PDF
David Dunér
 
Vol 7 (2010) Medverkande Details   PDF
David Dunér
 
Vol 6 (2009) Medverkande Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 5 (2008) Medverkande Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Medverkande Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 10 (2013) Merethe Roos, Enlightened Preaching: Balthasar Münter’s Authorship 1772–1793 (Leiden & Boston: Brill, 2013). 280 pp. Details   PDF
Françoise Deconinck-Brossard
 
Vol 6 (2009) Michael Bregnsbo, Caroline Mathilde: magt och skæbne (Köpenhamn: Aschehoug Dansk Forlag, 2007). 280 s. Details   PDF
Mikael Alm
 
Vol 9 (2012) Michael H. Lindgren, Christopher Polhems testamente: berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige (Stockholm: Innovationshistoria Förlag, 2011). 301 s. Details   PDF
Thomas Kaiserfeld
 
Vol 10 (2013) Michail Jurjevitj Ljustrov, Vojna i kultura: russkosjvedskije literaturnyje paralleli epochi Severnoj vojny (Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2012). 332 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 9 (2012) Mikael Ahlund, Landskapets röster: studier i Elias Martins bildvärld (Stockholm: Atlantis, 2011). 446 s. Details   PDF
Anna Lena Lindberg
 
Vol 6 (2009) Mikael Alm & Britt-Inger Johansson (red.), Scripts of Kingship: Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolution, Opuscula Historica Upsaliensia 37 (Uppsala: Historiska institutionen, 2008). 239 s. Details   PDF
Patrik Lundell
 
Vol 14 (2017) Mikael Kristian Hansen, Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland (København: Teatermuseet i Hofteatret, 2016). 184 s. Details
Bent Holm
 
Vol 11 (2014) Mikkel Venborg Pedersen, Luksus: forbrug og kolonier i Danmark i det 18. århundrede (København: Museum Tusculanums Forlag, 2013). 382 s. Details   PDF
Kari Telste
 
Vol 12 (2015) MIKKO HUHTAMIES, Pohjolan Atlantis: uskomattomia ideoita Itämerellä (Helsinki: John Nurmisen säätiö, 2014). 223 pp. Details   PDF
Päivi Maria Pihlaja
 
Vol 10 (2013) Minna Ahokas, Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188 (Helsinki: Suomen Tiedeseura / Finska Vetenskaps-Societeten, 2011). 315 s. Details   PDF
Heli Rantala
 
Vol 7 (2010) Mirabeau, Erotika Biblion, Édition critique avec introduction, notes et variantes par Jean-Pierre Dubost, Libre pensée et littérature clandestine, 36 (Paris: Champion, 2009). 192 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 9 (2012) Mona Rautelin, En förutbestämd sanning: barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll ([Helsingfors]: [Mona Rautelin], 2009). 592 s. Details   PDF
Karin Hassan Jansson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Mozarts musikaliska retorik: en studie av musikaliskt avbildande element i Mozarts operor Abstract   PDF
Marianne Tråvén
 
Vol 11 (2014) My Hellsing, Hovpolitik: Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet, Örebro Studies in History 14 (Örebro: Örebro universitet, 2013). 148 + 94 s. Details   PDF
Charlotta Wolff
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Några nedslag i disputationsväsendet under 1700-talet – exemplet Johan Ihre Abstract   PDF
Krister Östlund
 
Vol 1 (2004) Namn på känslor: nostalgi – en fallberättelse Abstract   PDF
Karin Johannisson
 
Vol 7 (2010) Nicole Eustace, Passion is the Gale: Emotion, Power, and the Coming of the American Revolution (Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2008). 613 s. Details   PDF
Eva Joelsson
 
Vol 7 (2010) Nils Eriksson, ”Icke har jag varit overksam”: en biografi över Martin Georg Wallenstråle (Göteborg: Kungl. Vetenkaps- och Vitterhets-Samhället, 2009). 420 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 9 (2012) Nils Johan Stoa, Kjødets lyst: fortellinger om synd og straff (Oslo: Cappelen Damm, 2010). 225 s. Details   PDF
Øystein Lydik Idsø Viken
 
Vol 10 (2013) Nils Uddenberg (utg.), Linné och mentalsjukdomarna: en kommenterad utgåva av Pehr Osbecks anteckningar om psykiatri under Linnés föreläsningar över temat Systema morborum läsåret 1746–1747 (Stockholm: Atlantis, 2012). 149 s. Details   PDF
David Dunér
 
Vol 7 (2010) Nils Voje Johansen, Per Magnus Jørgensen & Bjørn Ragnvald Pettersen, Christian Frederik Gottfred Bohr: mannen som opplyste Bergen (Bergen: Det nyttige Selskab, 2009). 86 s. Details   PDF
Ernst Bjerke
 
Vol 6 (2009) Nina Javette Koefoed, Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre: køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark (Köpenhamn: Museum Tusculanums forlag, 2008). 390 s. Details   PDF
Marie Lindstedt Cronberg
 
Vol 2 (2005) Norden och Europa 1700–1830. Synvinklar på ömsesidigt kulturellt inflytande. Rapport från en konferens i Reykjavik 14 –15 juni 2002. Redaktör Svavar Sigmundsson. Reykjavik, 2004 (199 s.) Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 13 (2016) Nu vil jeg fortælle Jer mere – Fortællingen om Uglenspeil fra folkebog til roman Abstract   PDF
Simona Zetterberg Gjerlevsen
 
Vol 6 (2009) Odile Richard-Pauchet, Diderot dans les Lettres à Sophie Volland : une esthétique épistolaire (Paris: Honoré Champion éditeur, 2007). 454 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 11 (2014) Ola Mestad (red.), Frihetens forskole: professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København (Oslo: Pax Forlag, 2013). 424 s. Details   PDF
Rune Blix Hagen
 
Vol 12 (2015) OLOF KÅHRSTRÖM (ed.), För den värmländska lanthushållningens väl: landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790–1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter (Stockholm: Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien, 2015) Details   PDF
Thomas Kaiserfeld
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Opinion och revolution: Upplysning i Lund 1719 Abstract   PDF
Bo Lindberg
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Ordre de la Resemblance: ett bidrag till Nordenflychtforskningen Abstract   PDF
Andreas Önnerfors
 
Vol 11 (2014) Originalitet og import i Holbergs oplysningstænkning Abstract   PDF
Thomas Bredsdorff
 
Vol 7 (2010) Oskar Sjöström, Fraustadt 1706: ett fält färgat rött (Lund: Historiska Media, 2009). 336 s. Details   PDF
Sverker Oredsson
 
Vol 12 (2015) OSMO PEKONEN & ANOUCHKA VASAK, Maupertuis en Laponie: À la recherche de la figure de la Terre. Préface d’Élisabeth Badinter, Postface de Jean-Pierre Martin, coll. Météos (Paris: Hermann Éditeurs, 2014). 234 pp. Details   PDF
Jeanne Peiffer
 
Vol 9 (2012) Osmo Pekonen, La rencontre des religions autour du voyage de l’abbé Réginald Outhier en Suède en 1736– 1737 (Rovaniemi: Lapland University Press, 2010). 363 pp. Details   PDF
Martin Wåhlberg
 
Vol 10 (2013) Otto Fischer & Ann Öhrberg (red.), Metamorphoses of Rhetoric: Classical Rhetoric in the Eighteenth Century. Studia Rhetorica Upsaliensia 3 (Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2011). 213 s. Details   PDF
Martina Finnskog
 
Vol 7 (2010) Päivi Maria Pihlaja, Tiedettä pohjantähden alla: pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskan 1700-luvulla (Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten, 2009). 306 s. Details   PDF
Peter Stadius
 
Vol 11 (2014) Pasi Ihalainen, Michael Bregnsbo, Karin Sennefelt & Patrik Winton (eds.), Scandinavia in the Age of Revolution: Nordic Political Cultures, 1740– 1820 (Farnham: Ashgate, 2011). 381 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 6 (2009) Pasi Ihalainen, Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public Churches, 1685–1772 (Leiden: Brill, 2005). 664 s. Details   PDF
Carola Nordbäck
 
Vol 5 (2008) Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746–1766, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 223. Uppsala: Historiska institutionen, 2006. (363 s.) Details   PDF
Peter Hallberg
 
Vol 2 (2005) Patrioter och kosmopoliter i vetenskapen: Om Sven Rinmans och Torbern Bergmans självbild Abstract   PDF
Hjalmar Fors
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Paucitas, simplicitas, gravitas: individ, samvittighet og orden i dansk-norsk ritualdebatt i første del av 1700-tallet Abstract   PDF
Arne Bugge Amundsen
 
Vol 11 (2014) Paul Hallberg & S. Bertil Olsson (red.), En ostindiefarande fältskärs berättelse: Carl Fredrik Adlers journal från skeppet Prins Carl 1753–56, Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 46 (Göteborg, 2013). 299 s. Details   PDF
Lisa Hellman
 
Vol 11 (2014) Paul Kléber Monod, Solomon’s Secret Arts: The Occult in the Age of Enlightenment (New Haven CT: Yale University Press, 2013). 430 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 14 (2017) Pedagogisk periferi? Ludvig Holberg og 1700-talets første norske ABC-bøker Details
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 10 (2013) Per Pippin Aspaas, Maximilianus Hell (1720–1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts (Tromsø: University of Tromsø, 2012), 490 pp. Details   PDF
László Kontler
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Pernilla Rasmussen, Skräddaren, sömmerskan och modet: arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770–1830, Nordiska museets handlingar 136 (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2010). 311 s. Details   PDF
Helen Persson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Per-Ola Räf, Fårkonsulenter på 1700-talet: biografisk matrikel över eleverna vid Jonas Alströmers Schäferskola på Höjentorp och i Alingsås, Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 46 (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2010). 154 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 9 (2012) Peter Forsskål, Thoughts on Civil Liberty: Translation of the Original Manuscript with Background [Tankar om borgerliga friheten], ed. by David Goldberg, trans. by Gunilla Jonsson et al. (Stockholm: Atlantis, 2009). 40+39 pp. Details   PDF
Matthew Norris
 
Vol 11 (2014) Peter Lindström & Svante Norrhem, Flattering Alliances: Scandinavia, Diplomacy, and the Austrian-French Balance of Power, 1648–1740, övers. Charlotte Merton (Lund: Nordic Academic Press, 2013). 263 s. Details   PDF
Sophie Holm
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Peter Ullgren, Hemligheternas brödraskap: om de svenska frimurarnas historia (Stockholm: Norstedts, 2010). 338 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 12 (2015) PHILIP FORD, JAN BLOEMENDAL & CHARLES FANTAZZI (eds.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, vol. I: Macropaedia and vol. II: Micropaedia (Leiden: Brill, 2014). xliii + xv + 1,245 pp. Details   PDF
Per Pippin Aspaas
 
Vol 10 (2013) Pierre-Yves Beaurepaire, Kenneth Loiselle, Jean-Marie Mercier & Thierry Zarcone (red.), Diffusions et circulations des pratiques maçonniques XVIIIe–XXe siècle, Franc-Maçonneries 1 (Paris: Classiques Garnier, 2012). 355 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 2 (2005) Polhems huvudvärk Abstract   PDF
David Dunér
 
Vol 10 (2013) Ragnhild Hutchison, In the Doorway to Development: An Enquiry into Market Oriented Structural Changes in Norway ca. 1750–1830, Library of Economic History, volume 3 (Leiden & Boston: Brill, 2012). xi + 244 pp. Details   PDF
Ana Crespo Solana
 
Vol 14 (2017) Raimo Pullat, Tallinlase asjademaailm valgustussajandil [Revalbornas levnadsmiljö under upplysningstiden] (Tallinn: Estopol). 380 s. Details
Juha-Matti Granqvist
 
Vol 1 (2004) Rainer Knapas, Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland, Atlantis, Stockholm, 2003. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 11 (2014) Ramus Glenthøj & Morten Nordhagen Ottosen, Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway, 1807–1815 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014). xv + 327 pp. Details   PDF
Tim Blanning
 
Vol 11 (2014) Ric Berman, Schism: The Battle that Forged Freemasonry (Brighton, Chicago & Toronto: Sussex Academic Press, 2013). 321 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 9 (2012) Ric Berman, The Grand Architects: Political Change and the Scientific Enlightenment 1714–1740 (Brighton, Portland & Toronto: Sussex Academic Press, 2012). 344 s. Details   PDF
Marcus Willén
 
Vol 10 (2013) Riitta Koskinen, Kartanot ja virkatalot Turun kaupunginarkkitehti Christian Friedrich Schröderin tuotannossa (Turku: Turun yliopisto, 2012). 445 s. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 10 (2013) Riitta Koskinen, Suomalainen kartano: Kustavilaisen ajan säätyläiselämää (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2013). 232 s. Details   PDF
Johanna Ilmakunnas
 
Vol 9 (2012) Rikard Wingård, Att sluta från början: tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik (Bokenäset: Frondes, 2011). 428 s. Details   PDF
Iris Ridder
 
Vol 1 (2004) Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Redaktörer Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt. Atlantis, Stockholm och Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 2003 (432 s.) Details   PDF
Patrik Winton
 
Vol 6 (2009) Robert Callergård, An Essay on Thomas Reid’s Philosophy of Science, Stockholm Studies in Philosophy 28 (Stockholm: Acta universitatis Stockholmiensis, 2006). 164 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 5 (2008) Robert Rix, William Blake and the Cultures of Radical Christianity, London: Ashgate, 2007. (192 s.) Details   PDF
David Dunér
 
Vol 13 (2016) Rolv Nøtvik Jakobsen, Gunnerus og nordisk vitenskapshistorie (Oslo: Scandinavian Academic Press 2015). 339 pp. Details   PDF
Gunnar Ellingsen
 
Vol 13 (2016) Rörlig kunskap och flyttbara färdigheter – skolad arbetskraft vid fästningsbygget Sveaborg på 1750-talet Abstract   PDF
Sofia Maria Gustafsson
 
Vol 6 (2009) Rousseau’s Natural Man as the Critic of Urbanised Society Abstract   PDF
Ville Lähde
 
Vol 14 (2017) Ruth Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.), Overgangstid: forargelse og forsoning høsten 1814. Oslo Studies in Legal History 12 (Oslo: Akademisk Publisering, 2016). 226 s. Details
Michael Brengsbo
 
Vol 12 (2015) RUTH HEMSTAD, Propagandakrig: kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814 (Oslo: Novus, 2014). 561 pp. Details   PDF
Martin Hårdstedt
 
Vol 10 (2013) Sabine Arnaud et Helge Jordheim (éds.), Le corps et ses images dans l’Europe du dix-huitième siècle / The Body and Its Images in Eighteenth-Century Europe (Paris: Honoré Champion, 2012). 376 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 2 (2005) Saint-Simon, Minnen från Ludvig XIV:s hov 1691-1723. Urval, översättning och inledning av Stig Strömholm. Atlantis, Stockholm 2005 (584 s.). Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 2 (2005) Sällskapets egna angelägenheter; Medlemsmatrikel Details   PDF
Ann Öhrberg
 
Vol 1 (2004) Sällskapets egna angelägenheter; Medlemsmatrikel Details   PDF
Ann Öhrberg
 
Vol 5 (2008) Sällskapets egna angelägenheter; Verksamhetsberättelse; Styrelsens sammansättning; Medlemsmatrikel Details   PDF
Krister Östlund
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Sällskapets egna angelägenheter; Verksamhetsberättelse; Styrelsens sammansättning; Medlemsmatrikel Details   PDF
Krister Östlund
 
Vol 11 (2014) Sean A. Eddie, Freedom’s Price: Serfdom, Subjection, & Reform in Prussia, 1648–1848 (Oxford: Oxford University Press, 2013). 384 s. Details   PDF
Eva Krause Jørgensen
 
Vol 14 (2017) Sebastian Olden-Jørgensen, Ludvig Holberg som pragmatisk historiker: en historiografisk-kritisk undersøgelse (København: Museum Tusculanums Forlag, 2015). 160 s. Details
Inga Henriette Undheim
 
Vol 13 (2016) Securing inheritance: Probate proceedings in the Nordic countries, 1600-1800 Abstract   PDF
Már Jónsson
 
Vol 5 (2008) Sekreta bihangen 1741 och deras idépolitiska bakgrund Abstract   PDF
Oskar Sjöström
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Sofia Kotilainen, Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle, Bibliotheca Historica 120 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008). 423 s. Details   PDF
Kari-Matti Piilahti
 
Vol 2 (2005) Sofia Ling, Kärringmedicin och vetenskap. Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. Elanders Gotab, Stockhom 2004 (285 s.) Details   PDF
Monica Libell
 
Vol 14 (2017) Sofia Ling, Konsten att försörja sig: Kvinnors arbete i Stockholm 1650-1750. Monografier utgivna av Stockholms stad, 256 (Stockholm: Stockholmia förlag, 2016). 269 s. Details
Paul Borenberg
 
Vol 6 (2009) Soili-Maria Olli, Visioner av världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680–1789, Skrifter från Institutionen för historiska studier 17 (Umeå: Umeå universitet, 2007). vi+194 s. Details   PDF
Mikael Pettersson
 
Vol 2 (2005) Stefan Ekman, »I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår». Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. Diss. Göteborg. Stockh.: Proprius, 2004 (337 s) Details   PDF
Marie-Christine Skuncke
 
Vol 9 (2012) Stefan Rimm, Vältalighet och mannafostran: retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807, Örebro Studies in Education 32 (Örebro: Örebro universitet, 2011). 349 s. Details   PDF
Nils Ekedahl
 
Vol 10 (2013) Steinar Supphellen, Konventikkelplakatens historie 1741–1842 (Trondheim: Tapir Academic Press, 2012). 136 s. Details   PDF
Øystein Lydik Idsø Viken
 
Vol 9 (2012) Stina Hansson, Svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen: renässansrepertoarernas framväxt, blomstring och tillbakagång (Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, 2011). 526 s. Details   PDF
Daniel Möller
 
Vol 11 (2014) Strid om leseopplæringspraksis i Trondheim på 1770-talet? To utgåver av Christian Schultz’ ABC-bok Details   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 5 (2008) Susanna Scherman, Marieberg och 1700-talets kakelugnar (diss.), Örebro: författaren, 2007. (345 s.) Details   PDF
Thérèse von Lampe
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Sven Fritz, Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn och besläktade studier i frihetstida storföretagande och storfinans (Stockholm: Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitets Akademien, 2010). 236 pp. Details   PDF
Lilli-Annè Aldman
 
Vol 9 (2012) Svensk sjöfart, neutralitet och det väpnade neutralitetsförbundet 1780–1783 Abstract   PDF
Leos Müller
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Svenska kyrkan och det moderniserande nationella tänkandet 1789–1810 Abstract   PDF
Pasi Ihalainen
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Swedish Historical Works in Eighteenth-Century Russian Translations: A Bibliography Details   PDF
Mikhail Ljustrov
 
Vol 5 (2008) System och föränderlighet i synen på det svenska bergsbruket under 1700-talet Abstract   PDF
Göran Rydén
 
Vol 11 (2014) Sølvi Sogner, ”Og skuta lå i Amsterdam…”: et glemt norsk innvandrersamfunn i Amsterdam 1621-1720 (Oslo: Aschehoug, 2012). 176 s. Details   PDF
Finn Erhard Johannessen
 
Vol 5 (2008) Tacksägelser, troféer och en talmans död: politiska ceremonier och scener under krigsåren 1788–1790 Abstract   PDF
Henrika Tandefelt
 
Vol 9 (2012) Teemu Ikonen, 1700-luvun eurooppalaisen kirjallisuuden ensyklopedia eli Don Quijoten perilliset (Helsinki: Gaudeamus, 2010). 365 s. Details   PDF
Sanna Nyqvist
 
Vol 9 (2012) Teemu Keskisarja, Kyynelten kallio: kertomuksia seksistä ja väkivallasta (Helsinki: Siltala, 2011). 396 s. Details   PDF
Mona Rautelin
 
Vol 9 (2012) Templet i Mälby Abstract   PDF
Hedvig Mårdh
 
Vol 6 (2009) Tessinarna i Venedig Abstract   PDF
Martin Olin
 
Vol 14 (2017) The 'Who' of Manuscript Recipe Books: Tracing Professional Scribes Abstract
Helga Müllneritsch
 
Vol 12 (2015) The Businessmen of Sveaborg: Civil–Military Interaction in an Atypical Eighteenth Century Nordic Military Town Abstract   PDF
Juha-Matti Granqvist
 
Vol 11 (2014) The Case of Fabian Philip, Karlskrona’s First Jewish Entrepreneur: A Swedish example of the Port Jews Phenomenon? Abstract   PDF
Harry R:son Svensson
 
Vol 7 (2010) The Changing Shapes of Knowledge in Spain 1627–1726: From Dreams and Discourses to Universal Critical Theater Abstract   PDF
Randi Lise Davenport
 
Vol 10 (2013) The Enlightenment in Practice: Swedish Travellers and Knowledge about the Metal Trades Abstract   PDF
Göran Rydén
 
Vol 7 (2010) The Peace Treaty of Fredrikshamn and its Aftermath in Sweden and Finland Abstract   PDF
Petri Karonen
 
Vol 7 (2010) The Political Economy of Colonisation: Carl Bernhard Wadström’s Case for Abolition and Civilisation Abstract   PDF
Jonas Ahlskog
 
Vol 12 (2015) The Provisioning of the Military Construction Workers of Sveaborg 1747–1752: The Magazine Supply System in Peacetime Abstract   PDF
Sampsa Hatakka
 
Vol 5 (2008) The publication of educational works for the people of Iceland and their reception, c. 1770−1830 Abstract   PDF
Ingi Sigurdsson
 
Vol 6 (2009) The Rehabilitation of Myth: Enlightenment and Romanticism in Johann Gottfried Herder’s Vom Geist der Ebräischen Poesie Abstract   PDF
Liisa Steinby
 
Vol 14 (2017) Thomas Ewen Daltveit Slettebø, In Memory of Divine Providence: a Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717–1760) (Bergen: University of Bergen, 2016). 545 pp. Details
Jonas Nordin
 
Vol 9 (2012) Thomas Ihre, Abraham Bäck: mannen som reformerade den svenska sjukvården, Hagströmerbibliotekets skriftserie 12 (Stockholm: Atlantis, 2012). 228 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 7 (2010) Thomas Kaiserfeld, Krigets salt: salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid (Lund: Sekel, 2009). 299 s. Details   PDF
Mikko Huhtamies
 
Vol 12 (2015) THOMAS WALLNIG, JOHANNES FRIMMEL & WERNER TELESKO (eds.), 18th Century Studies in Austria 1945–2010. Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich: internationale Beihefte 4 (Bochum: Österreichishe Gesellsch. zur Erforsch. des Achtzehnten Jahrh., 2011). 282 p Details   PDF
Martin Almbjär
 
Vol 6 (2009) Thord Silverbark, Doktor Hasselquists resa: Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752 (Stockholm: Alhambra, 2008). 233 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 12 (2015) Tidsskrifter for 1700-tallsstudier – quo vadimus? Details   PDF
Per Pippin Aspaas
 
Vol 12 (2015) TIINA HEMMINKI, Vauraus, luotto, luottamus: talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796–1830. Jyväskylä studies in humanities 232 (Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2014). 275 pp. Details   PDF
Mika Kallioinen
 
Vol 14 (2017) Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare!: bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. Eureka. Ellerströms akademiska nr. 42 (Lund: Ellerström, 2015). 327 s. Details
Stefan Ekman
 
Vol 12 (2015) To forsvar for teologien: trykkefrihet og teologiske tekstkulturer i svenske og danske tidsskrifter på slutten av 1700-tallet Abstract   PDF
Merethe Roos
 
Vol 11 (2014) Tommi Kakko, Failures by Design: The Transparent Author in English Satire from Marprelate to Pope, Acta Universitatis Tamperensis 1821 (Tampere: Tampere University Press, 2013). 282 pp. Details   PDF
Adam Borch
 
Vol 12 (2015) TORE PRYSER, 1814 i Oppland: bønder øvrighet og soldater (Oslo: Pax Forlag, 2013). 253 pp. Details   PDF
Knut Sprauten
 
Vol 14 (2017) TORE STUBBERUD, Jacob Nicolai Wilse (1735–1801): en opplysningsmann and JACOB NICOLAI WILSE, Skrifter i utvalg red. Tore Stubberud Details
Per Pippin Aspaas
 
Vol 9 (2012) Torgrim Sørnes, Uten nåde: de henrettede i Norge 1783–1814 (Oslo: Schibsted forlag, 2011). 341 s. Details   PDF
Erling Sandmo
 
Vol 10 (2013) Torkel Stålmarck, Ostindiefararen Carl Gustav Ekeberg 1716–1784, Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 44 (Göteborg: Kungl. Vetenskaps och Vitterhets-Samhället, 2012). 94 s. Details   PDF
Kenneth Nyberg
 
Vol 9 (2012) Torkild Bakken, Brita Brenna, John Peter Collett & al., Aspects of Johan Ernst Gunnerus’ Life and Work, DKNVS Skifter 2/2011 (Trondheim: Tapir Akademisk Forlag/DKNVS, 2012). 128 s. Details   PDF
Ernst Bjerke
 
Vol 14 (2017) Trond Bjerkås, Fra tilskuer til deltager?: offentlig deltakelse i Norge i overgangen mellom enevelde og konstitusjonelt styre. Doktoravhandlinger ved NTNU, 29 (Trondheim: Institutt for historiske studier, 2016). 234 s. Details
Marthe Hommerstad
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Trude Kolderup, Le goût de l’inachèvement: esthétique et narration dans l’oeuvre de Marivaux (Oslo: Solum forlag / Paris: L’Harmattan, 2010). 275 s. Details   PDF
Sven Åke Heed
 
Vol 12 (2015) TUE ANDERSEN NEXØ, Ikke de voldsomme: politisk offentlighed og offentlig skønlitteratur, England 1640–1750 (København: Museum Tusculanum Forlag, 2014). 331 pp. Details   PDF
Mona Renate Ringvej
 
Vol 11 (2014) Tuija Laine, Carl Fredrik Fredenheim: en nyhumanist och hans klassiska bibliotek (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010). 184 p. Details   PDF
Janne Tunturi
 
Vol 1 (2004) "Ty må jag för mig sjelf utgjuta mina tårar": Nordenflychts Den sörgande Turtur-Dufwan Abstract   PDF
Otto Fischer
 
Vol 11 (2014) Tyge Krogh, A Lutheran Plague: Murdering to Die in the Eighteenth Century. Studies in Central European Histories vol. 55 (Leiden: Brill, 2012). 226 s. Details   PDF
Andreas Hellerstedt
 
Vol 10 (2013) Ulf Nyrén, Rätt till jakt: en studie av den svenska jakträtten ca 1600–1789 (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2012). 254 s. Details   PDF
Gunnar Broberg
 
Vol 13 (2016) Ulla Ijäs, Talo, kartano, puutarha: Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa [Huset, herrgården, trädgården: Handelshusägaren Marie Hackman och hennes konsumtionsval i det tidigmoderna Viborg], Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis C:402 (Åbo: Åbo universitet 2015). 255 pp. Details   PDF
Juha-Matti Granqvist
 
Vol 7 (2010) Ulla Kölving & Olivier Courcelle (red.), Émilie Du Châtelet: éclairages et documents nouveaux (Ferney-Voltaire: Centre international d’étude du XVIIIe siècle, 2008). 410 s. Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 12 (2015) Une communauté d’artistes et d’artisans français à l’étranger : Le cas des sculpteurs au château royal de Stockholm au XVIIIe siècle Abstract   PDF
Anne-Sophie Michel
 
Vol 14 (2017) Urban Claesson, Kris och kristnande: Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713: pietism, program och praktik. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen 69, Forskning för kyrkan 26. (Göteborg: Makadam, 2015). 265 s. Details
David Gudmundsson
 
Vol 10 (2013) Utdanning av lærere for det nordlige Norge: De tidlige institusjoner i Trondheim 1717–1732 Abstract   PDF
Randi Skjelmo
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Valborg Lindgärde, Arne Jönsson & Elisabet Göransson (red.), Wår lärda Skalde-Fru: Sophia Elisabet Brenner och hennes tid (Lund: Skåneförlaget, 2011). 536 s. Details   PDF
Inge Jonsson
 
Vol 12 (2015) Vardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevt Details   PDF
Noémi Kiss-Deáki, Jezzica Israelsson
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke Vaucanson’s Automata as Devices of Enlightenment Abstract   PDF
Joan B. Landes
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande Vetenskap och upplysning inom den tidiga pietismen: några ledmotiv till adeptskapets historia Abstract   PDF
Tomas Mansikka
 
Vol 11 (2014) Vetle Lid Larsen, 1001 natt: den utrolige historien om to norske slaver i Alger (Oslo: Cappelen Damm, 2013). 350 s. Details   PDF
Ketil Fred Hansen
 
Vol 7 (2010) Victor Edman, Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: moderna rekonstruktioner av historiska miljöer (Stockholm: Nordiska museet, 2008). 240 s. Details   PDF
Anna Ingemark Milos
 
Vol 9 (2012) Vidar Enebakk & Nils Voje Johansen, Christopher Hansteens annus mirabilis: reisen til London og Paris 1819 (Oslo: Forum for universitetshistorie, 2011). 80 s. Details   PDF
Per Pippin Aspaas
 
Vol 14 (2017) Viðar Hreinsson, Jón lærði og náttúrur náttúrunnar [Jón the Learned and the Virtues of Nature] (Reykjavík: Lesstofan, 2016). 760 pp. Details
Þórdís Edda Jóhannesdóttir
 
Vol 7 (2010) Voltaire’s Valet: The Career of Sebastian G. Longchamps from Servant to Map Publisher Abstract
Franz Reitinger
 
Vol 13 (2016) Where highbrow taste met itinerant dance in eighteenth-century Scandinavia: The dance entrepreneur Martin Nürenbach Abstract   PDF
Anne Margrete Fiskvik
 
Vol 6 (2009) William Urban, Bayonets for Hire: Mercenaries at War, 1550–1789 (London: Greenhill Books, 2007). 304 s. Details   PDF
Oskar Sjöström
 
Vol 10 (2013) [Back matter] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 12 (2015) [Back matter] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 11 (2014) [Back matter] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 13 (2016) [Back Matter] Details   PDF
My Hellsing
 
Vol 6 (2009) [Table of Contents] Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 3-4 (2006/2007): Tema: Tro och vetande [Table of Contents] Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 2 (2005) [Table of Contents] Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 5 (2008) [Table of Contents] Details   PDF
Jonas Nordin
 
Vol 1 (2004) [Table of Contents] Details   PDF
Jakob Christensson
 
Vol 9 (2012) [Table of Contents] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 7 (2010) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 8 (2011): Tema: Upplysningens scener: Tillägnad Marie-Christine Skuncke [Title page, Colophon, Table of Contents] Details
David Dunér
 
Vol 10 (2013) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 12 (2015) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 11 (2014) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 13 (2016) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details   PDF
My Hellsing
 
Vol 14 (2017) [Title page, Colophon, Table of Contents] Details
My Hellsing
 
Vol 9 (2012) [Title page; Colophon] Details   PDF
David Dunér
 
Vol 6 (2009) « Manuscrit de Mr Dangicourt » : système métaphysique néantiste d’un disciple de Leibniz Abstract   PDF
Timo Kaitaro
 
Vol 12 (2015) ØYSTEIN LYDIK IDSØ VIKEN, Frygte Gud og ære Kongen: preikestolen som politisk instrument i Noreg 1720–1814 (Oslo: Universitetet i Oslo, 2014). 481 pp. Details   PDF
Steinar Supphellen
 
Vol 12 (2015) ØYSTEIN RIAN, Sensuren i Danmark-Norge: vilkårene for offentlige ytringer 1536–1814 (Oslo: Universitetsforlaget, 2014). 713 pp. Details   PDF
Henrik Horstbøll
 
Vol 9 (2012) Øyvind Gjems Fjeldbu, Éducation et images mentales dans l’Émile de Jean-Jacques Rousseau: étude d’un modèle cognitif et rhétorique (Trondheim: Faculté des lettres, Université des sciences et techniques de Norvège, 2011). 251 pp. Details   PDF
Charles T. Wolfe
 
Vol 13 (2016) Þórunn Sigurðardóttir, Heiður og huggun: Erfiljóð, harmljóð og huggunarkvæði á 17. öld. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskumfræðum, Rit 91 (Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskumfræðum, 2015). 471 pp. Details   PDF
Kirsten Wolf
 
Vol 10 (2013) ‘I felt a noble shock’: James Boswell in German Princely Courts Abstract   PDF
Markku Kekäläinen
 
Vol 12 (2015) “thi all vores lærdom er dog mesten halfverk og stumpeviis”: en islandsk litteraturhistorie fra det 18. århundrede Abstract   PDF
Guðrún Ingólfsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir
 
Vol 10 (2013) ”Jeg skriver for tænkende Mænd, der selv maae kunne prøve Aanderne”: Nikolai Lorenz Fallesens tidsskrift for religionslærere (1793–1808) Abstract   PDF
Merethe Roos
 
Vol 14 (2017) ”Kampagnen med Blæk i stedet for Blod”: Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814 Abstract
Ruth Hemstad
 
Vol 13 (2016) ”Lefwernes beskrifningar är en lecture, som är både roande och nyttig för folk af alla stånd”. Om Pehr Stenbergs levernesbeskrivning (1758-1807) Details   PDF
Sven Björkman
 
Vol 7 (2010) … til Rusin-Strutar och Tortebotnar: Översättningars nytta enligt förord till svenska översättningar av antik litteratur under 1700-talets första hälft Abstract   PDF
Johanna Akujärvi
 
1 - 486 of 486 Items