[1]
K. C. Harding, T. Härkönen, B. Helander, and O. Karlsson, “Status of Baltic grey seals: Population assessment and extinction risk”, NAMMCOSP, vol. 6, pp. 33–56, Jan. 2007.