https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/issue/feed Ravnetrykk 2020-03-30T10:58:19+02:00 Jan Erik Frantsvåg jan.e.frantsvag@uit.no Open Journal Systems Occasional papers from the University Library of Tromsø. https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/4616 Hugin ser tilbake: Formidlingsartikler av ansatte ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1999–2006 2020-03-30T10:40:00+02:00 Helge Salvesen aysa.ekanger@uit.no Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har siden 1984 hatt Ulf Dreyers utforming av Odins to ravner Hugin og Munin som logo for Universitetet. Hver morgen flyr ravnene ut i verden for å samle ny viten. Hva de ser, forteller de til Odin om kvelden når de kommer tilbake og setter seg på hans skuldre. Sammen representerer de Odins sjel, noe deres navn vitner om: tanke og minne. Myten forklarer Odins allvitenhet. Arbeidet med å formidle universitetets aktivitet sto sentralt alt fra etableringstida. Den første universitetsavisa het «Universitetet i Tromsø» og utkom fra juni 1970. Ved universitetets sentralarkiv har Kristin Lønner Opdahl undersøkt hva som finnes av informasjon om internavisene våre. Ved arkivet finnes eksemplarer av den første avisa fra 1970–1973. Det er ingen informasjon i siste utgave fra 1973 om bakgrunnen for nedlegging. Men alt fra 1972 kom en ny internavis ut – «UNITERN». Den ble utgitt i hele 20 år fram til 1992, og ble videreført av «Mimes brønn» som ble utgitt fra 1992-1995. Med «Tromsøflaket», som ble utgitt fra 1992–2005, kom diskusjonen opp om elektronisk utgiving av internavisen. Det ble en heftig diskusjon om dette, og det endte med at «Tromsøflaket» ble utgitt både på papir og elektronisk. Den hittil siste formidlingspublikasjonen ved universitetet var «Labyrint», som eksisterte fra 2007 til 2016. Dette var et påkostet blad som ble utgitt på papir. Med dagens elektroniske medier har de papirbaserte internaviser utspilt sin rolle. Gjennom den elektroniske skriftserien «Hugins øye» har Universitetsbiblioteket ønsket å gi små gløtt inn i det vitensenter biblioteket representerer. Det var et mål å kunne presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Det var også et mål å gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger. Brorparten av artiklene i denne samlingen, 35 stykker, stammer fra «Hugins øye». De ble opprinnelig publisert i tidsrommet 1999–2006. De resterende 21 artiklene er Universitetsbibliotekets bidrag til «Tromsøflaket» i perioden 2002–2003. Bakgrunnen for at de gjenutgis her, er todelt. For det første ligger det i et Universitetsbiblioteks vesen å systematisere og ta vare på den kunnskapen som samles inn. Nyttige formidlingsartikler bør ikke forsvinne ved neste systemoppdatering, men heller gis varig liv i sikre kanaler. For det andre feirer universitetet i år sitt 50-årsjubileum. Det er en utmerket anledning til å skue tilbake og se hva ravnene har samlet og formidlet av kunnskap i årenes løp. Dermed ser dette Ravnetrykket dagens lys. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2018 Helge Salvesen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3794 Historien om folkene i Nord 2018-12-18T09:21:02+01:00 Rune Hagen aysa.ekanger@uit.no Februar 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Rune Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3795 Kalevala-utgaven fra 1835 2018-12-18T09:21:02+01:00 Helena Bogetvedt aysa.ekanger@uit.no Mars 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Helena Bogetvedt https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3796 Den store franske Encyklopedi 1751–72/80 2018-12-18T09:21:02+01:00 Helge Salvesen aysa.ekanger@uit.no April 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Helge Salvesen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3797 Kom mai du skjønne milde... 2018-12-18T09:21:02+01:00 Odd Harald Johannesen aysa.ekanger@uit.no Mai 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Odd Harald Johannesen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3798 Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser 2018-12-18T09:21:02+01:00 Tor Sveum aysa.ekanger@uit.no Juni 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Tor Sveum https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3799 Forfattaren Lars Berg og arkivet etter han 2018-12-18T09:21:03+01:00 Magnhild Svenheim aysa.ekanger@uit.no Rune Blix Hagen rune.hagen@uit.no Oktober 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Magnhild Svenheim, Rune Blix Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3800 Beretning fra en sjøreise til nordområdene i 1670 2018-12-18T09:21:03+01:00 Rune Blix Hagen rune.hagen@uit.no Desember 1999 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 1999 Rune Blix Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3801 23. april – Den internasjonale bokdagen 2018-12-18T09:21:03+01:00 Vibeke Bårnes vibeke.baarnes@uit.no April 2000 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2000 Vibeke Bårnes https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3802 Bibliotheca Alexandrina: fra papyrus til internett 2018-12-18T09:21:03+01:00 Vibeke Bårnes vibeke.baarnes@uit.no Desember 2000 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2018 Vibeke Bårnes https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3803 Godbiter fra rektor Qvigstads boksamling 2018-12-18T09:21:03+01:00 Magne Rundberg aysa.ekanger@uit.no Mars 2003 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2003 Magne Rundberg https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3804 Flora Danica i Tromsø 2018-12-18T09:21:03+01:00 Hans Kermit aysa.ekanger@uit.no April 2004 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2003 Hans Kermit https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3805 Nytt bibliotek på campus 2018-12-18T09:21:03+01:00 Eva Cederborg aysa.ekanger@uit.no August 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 4, 2004. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2004 Eva Cederborg https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3806 Referanseverktøy 2018-12-18T09:21:03+01:00 Lammy Benedictus aysa.ekanger@uit.no September 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 5, 2004. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2004 Lammy Benedictus https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3807 SciFinder Scholar – en database med mange muligheter! 2018-12-18T09:21:03+01:00 Sissel Helene Hansen aysa.ekanger@uit.no Oktober 2004 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2004 Sissel Helene Hansen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3808 Nettreferanser og webografier 2020-03-30T10:58:19+02:00 Vibeke Bårnes vibeke.baarnes@uit.no November 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 7, 2004. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2004 Vibeke Bårnes https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3809 En juleklassiker 2020-03-30T10:57:53+02:00 Mariann Løkse mariann.lokse@uit.no Desember 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 8, 2004. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2004 Mariann Løkse https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3810 Kartsamling på UB 2020-03-30T10:57:27+02:00 Lammy Benedictus aysa.ekanger@uit.no Januar 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Lammy Benedictus https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3811 Kvensk bibliografi 2020-03-30T10:57:01+02:00 Helena Bogetvedt aysa.ekanger@uit.no Februar 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, februar 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Helena Bogetvedt https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3812 Et åpent publiseringsarkiv for UiTø 2020-03-30T10:56:34+02:00 Stein Høydalsvik stein.hoydalsvik@uit.no Mars 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mars 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Stein Høydalsvik https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3813 Ofelaš – UBs nye veiviser 2020-03-30T10:56:09+02:00 Leif Longva leif.longva@uit.no April 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Leif Longva https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3814 Google Scholar – en søkemotor som skiller vitenskap fra ”støy” 2020-03-30T10:55:43+02:00 Sissel Helene Hansen aysa.ekanger@uit.no Mai 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mai 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Sissel Helene Hansen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3815 Elektroniske abonnement – nyttige tilleggstjenester fra UB 2020-03-30T10:55:17+02:00 Vibeke Bårnes vibeke.baarnes@uit.no Juni 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Vibeke Bårnes https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3816 Verdens fysikkår 2005 og Universitetsbiblioteket i Tromsø 2020-03-30T10:54:52+02:00 Marianne Foss marianne.foss@uit.no August 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, august 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Marianne Foss https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3817 Høstens utstillinger på Universitetsbiblioteket 2020-03-30T10:54:27+02:00 Sigmund Nesset sigmund.nesset@uit.no September 2009. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, september 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Sigmund Nesset https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3818 Ny versjon av EndNote 2020-03-30T10:54:00+02:00 Lammy Benedictus aysa.ekanger@uit.no Oktober 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, oktober 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Lammy Benedictus https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3819 Norske rettskilder på internett 2020-03-30T10:53:35+02:00 Bente Stenhaug bente.stenhaug@uit.no November 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, november 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Bente Stenhaug https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3820 Ekte kanel på årets julegrøt? 2020-03-30T10:53:10+02:00 Sissel Helene Hansen aysa.ekanger@uit.no Desember 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, desember 2005. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2005 Sissel Helene Hansen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3821 Håndsamlinger og privatarkiver ved UB 2020-03-30T10:52:43+02:00 Rune Blix Hagen rune.hagen@uit.no Januar 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Rune Blix Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3822 Mens vi ventar på Nynorsk leksikon 2020-03-30T10:52:17+02:00 Magnhild Svenheim aysa.ekanger@uit.no Februar 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, februar 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Magnhild Svenheim https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3823 Rembrandt 400 2020-03-30T10:51:50+02:00 Mariann Løkse mariann.lokse@uit.no Mars 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mars 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Mariann Løkse https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3824 Open J-Gate: en ny database med fritt tilgjengelige tidsskrifter 2020-03-30T10:51:23+02:00 Bjørn Olav Skancke aysa.ekanger@uit.no April 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Bjørn Olav Skancke https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3825 Ofelaš har bursdag 2020-03-30T10:50:57+02:00 Mona Magnussen mona.magnussen@uit.no Mai 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mai 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Mona Magnussen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3826 Universitetsbibliotekets informasjonstjeneste for odontologi ved Universitetet i Tromsø 2020-03-30T10:50:30+02:00 Mbachi Ruth Msomphora aysa.ekanger@uit.no Juni 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Mbachi Ruth Msomphora https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3827 50 år med kognitiv psykologi 2020-03-30T10:50:03+02:00 Torstein Låg aysa.ekanger@uit.no September 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, september 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Torstein Låg https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3828 Ibsen.net 2020-03-30T10:49:38+02:00 Magnhild Svenheim aysa.ekanger@uit.no Oktober 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, oktober 2006. 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2006 Magnhild Svenheim https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3829 Å navigere i informasjonshavet 2020-03-30T10:49:12+02:00 Eigill Fareth aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 1 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Eigill Fareth https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3830 Encyclopædia Britannica Online 2020-03-30T10:48:46+02:00 Mariann Løkse mariann.lokse@uit.no TROMSØFLAKET NR. 2 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Mariann Løkse https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3831 Bestilling av bøker og artikler 2020-03-30T10:48:19+02:00 May Line Angell aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 3 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 May Line Angell https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3842 William Shakespeare på UB 2020-03-30T10:43:33+02:00 Kristin Killie aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 14 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Kristin Killie https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3841 Oxford reference online: 100 bøker i nytt format 2020-03-30T10:43:59+02:00 Bjørn Olav Skancke aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 13 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Bjørn Olav Skancke https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3840 Hovedoppgaver og andre studentarbeider i UBs samlinger 2020-03-30T10:44:25+02:00 Odd Harald Johannesen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 12 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Odd Harald Johannesen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3839 Mitt BIBSYS 2020-03-30T10:44:51+02:00 Tone Mikkelsen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 11 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Tone Mikkelsen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3838 Fagreferenten - din kontakt på biblioteket 2020-03-30T10:45:17+02:00 Hans Kermit aysa.ekanger@uit.no Magnhild Svenheim aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 10 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Hans Kermit, Magnhild Svenheim https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3837 BIBSYS emneportal: Ny veiviser til Internett 2020-03-30T10:45:43+02:00 Leif Longva leif.longva@uit.no TROMSØFLAKET NR. 9 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Leif Longva https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3836 Ravnetrykk - en skriftserie ved UB 2020-03-30T10:46:09+02:00 Hege Salvesen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 8 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Hege Salvesen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3835 UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs 2020-03-30T10:46:34+02:00 Reidar Bertelsen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 7 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Reidar Bertelsen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3834 ISI-databasene skifter ham fra april: Fra BIBSYS til ISI Web of Science! 2020-03-30T10:47:00+02:00 Sissel Helene Hansen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 6 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Sissel Helene Hansen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3833 Skriften på nettet; om elektroniske tidsskrifter 2020-03-30T10:47:26+02:00 Leif Longva leif.longva@uit.no TROMSØFLAKET NR. 5 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Leif Longva https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3832 Ultima Thule 2020-03-30T10:47:54+02:00 Rune Blix Hagen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 4 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Rune Blix Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3843 PCI Full Text – et elektronisk arkiv for tidsskriftartikler innen humaniora og samfunnsvitenskap 2020-03-30T10:43:06+02:00 Marianne Foss aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 15 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Marianne Foss https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3844 Publiseringstjeneste ved UB 2020-03-30T10:42:40+02:00 Stein Høydalsvik stein.hoydalsvik@uit.no TROMSØFLAKET NR. 16 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Stein Høydalsvik https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3845 BIBSYS og søk etter bøker 2020-03-30T10:42:15+02:00 Tore Brattli aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 17 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Tore Brattli https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3846 Aviser på universitetsbiblioteket 2020-03-30T10:41:49+02:00 Bente Storvestre aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 18 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Bente Storvestre https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3847 Hekserier i jul- og mørketid 2020-03-30T10:41:21+02:00 Rune Blix Hagen aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 19 - 2002 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2002 Rune Blix Hagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3848 Information Literacy 2020-03-30T10:40:54+02:00 Sigmund Nesset aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 1 - 2003 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2003 Sigmund Nesset https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3849 EBRARY: et alternativ til trykte bøker! 2020-03-30T10:40:28+02:00 Bjørn Olav Skancke aysa.ekanger@uit.no TROMSØFLAKET NR. 2 - 2003 2018-12-18T14:41:34+01:00 Copyright (c) 2003 Bjørn Olav Skancke