Ravnetrykk https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne Occasional papers from the University Library of Tromsø. Septentrio Academic Publishing en-US Ravnetrykk 0804-4554 Copyright to content rests with the author. Unless otherwise indicated, content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International license. Hugin ser tilbake: Formidlingsartikler av ansatte ved Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1999–2006 https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/4616 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har siden 1984 hatt Ulf Dreyers utforming av Odins to ravner Hugin og Munin som logo for Universitetet. Hver morgen flyr ravnene ut i verden for å samle ny viten. Hva de ser, forteller de til Odin om kvelden når de kommer tilbake og setter seg på hans skuldre. Sammen representerer de Odins sjel, noe deres navn vitner om: tanke og minne. Myten forklarer Odins allvitenhet. Arbeidet med å formidle universitetets aktivitet sto sentralt alt fra etableringstida. Den første universitetsavisa het «Universitetet i Tromsø» og utkom fra juni 1970. Ved universitetets sentralarkiv har Kristin Lønner Opdahl undersøkt hva som finnes av informasjon om internavisene våre. Ved arkivet finnes eksemplarer av den første avisa fra 1970–1973. Det er ingen informasjon i siste utgave fra 1973 om bakgrunnen for nedlegging. Men alt fra 1972 kom en ny internavis ut – «UNITERN». Den ble utgitt i hele 20 år fram til 1992, og ble videreført av «Mimes brønn» som ble utgitt fra 1992-1995. Med «Tromsøflaket», som ble utgitt fra 1992–2005, kom diskusjonen opp om elektronisk utgiving av internavisen. Det ble en heftig diskusjon om dette, og det endte med at «Tromsøflaket» ble utgitt både på papir og elektronisk. Den hittil siste formidlingspublikasjonen ved universitetet var «Labyrint», som eksisterte fra 2007 til 2016. Dette var et påkostet blad som ble utgitt på papir. Med dagens elektroniske medier har de papirbaserte internaviser utspilt sin rolle. Gjennom den elektroniske skriftserien «Hugins øye» har Universitetsbiblioteket ønsket å gi små gløtt inn i det vitensenter biblioteket representerer. Det var et mål å kunne presentere ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Det var også et mål å gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger. Brorparten av artiklene i denne samlingen, 35 stykker, stammer fra «Hugins øye». De ble opprinnelig publisert i tidsrommet 1999–2006. De resterende 21 artiklene er Universitetsbibliotekets bidrag til «Tromsøflaket» i perioden 2002–2003. Bakgrunnen for at de gjenutgis her, er todelt. For det første ligger det i et Universitetsbiblioteks vesen å systematisere og ta vare på den kunnskapen som samles inn. Nyttige formidlingsartikler bør ikke forsvinne ved neste systemoppdatering, men heller gis varig liv i sikre kanaler. For det andre feirer universitetet i år sitt 50-årsjubileum. Det er en utmerket anledning til å skue tilbake og se hva ravnene har samlet og formidlet av kunnskap i årenes løp. Dermed ser dette Ravnetrykket dagens lys. Helge Salvesen Copyright (c) 2018 Helge Salvesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.4616 Historien om folkene i Nord https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3794 Februar 1999 Rune Hagen Copyright (c) 1999 Rune Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3794 Kalevala-utgaven fra 1835 https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3795 Mars 1999 Helena Bogetvedt Copyright (c) 1999 Helena Bogetvedt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3795 Den store franske Encyklopedi 1751–72/80 https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3796 April 1999 Helge Salvesen Copyright (c) 1999 Helge Salvesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3796 Kom mai du skjønne milde... https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3797 Mai 1999 Odd Harald Johannesen Copyright (c) 1999 Odd Harald Johannesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3797 Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3798 Juni 1999 Tor Sveum Copyright (c) 1999 Tor Sveum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3798 Forfattaren Lars Berg og arkivet etter han https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3799 Oktober 1999 Magnhild Svenheim Rune Blix Hagen Copyright (c) 1999 Magnhild Svenheim, Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3799 Beretning fra en sjøreise til nordområdene i 1670 https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3800 Desember 1999 Rune Blix Hagen Copyright (c) 1999 Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3800 23. april – Den internasjonale bokdagen https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3801 April 2000 Vibeke Bårnes Copyright (c) 2000 Vibeke Bårnes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3801 Bibliotheca Alexandrina: fra papyrus til internett https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3802 Desember 2000 Vibeke Bårnes Copyright (c) 2018 Vibeke Bårnes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3802 Godbiter fra rektor Qvigstads boksamling https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3803 Mars 2003 Magne Rundberg Copyright (c) 2003 Magne Rundberg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3803 Flora Danica i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3804 April 2004 Hans Kermit Copyright (c) 2003 Hans Kermit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3804 Nytt bibliotek på campus https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3805 August 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 4, 2004. Eva Cederborg Copyright (c) 2004 Eva Cederborg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3805 Referanseverktøy https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3806 September 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 5, 2004. Lammy Benedictus Copyright (c) 2004 Lammy Benedictus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3806 SciFinder Scholar – en database med mange muligheter! https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3807 Oktober 2004 Sissel Helene Hansen Copyright (c) 2004 Sissel Helene Hansen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3807 Nettreferanser og webografier https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3808 November 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 7, 2004. Vibeke Bårnes Copyright (c) 2004 Vibeke Bårnes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3808 En juleklassiker https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3809 Desember 2004. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, nr. 8, 2004. Mariann Løkse Copyright (c) 2004 Mariann Løkse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3809 Kartsamling på UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3810 Januar 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar 2005. Lammy Benedictus Copyright (c) 2005 Lammy Benedictus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3810 Kvensk bibliografi https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3811 Februar 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, februar 2005. Helena Bogetvedt Copyright (c) 2005 Helena Bogetvedt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3811 Et åpent publiseringsarkiv for UiTø https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3812 Mars 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mars 2005. Stein Høydalsvik Copyright (c) 2005 Stein Høydalsvik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3812 Ofelaš – UBs nye veiviser https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3813 April 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april 2005. Leif Longva Copyright (c) 2005 Leif Longva https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3813 Google Scholar – en søkemotor som skiller vitenskap fra ”støy” https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3814 Mai 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mai 2005. Sissel Helene Hansen Copyright (c) 2005 Sissel Helene Hansen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3814 Elektroniske abonnement – nyttige tilleggstjenester fra UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3815 Juni 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni 2005. Vibeke Bårnes Copyright (c) 2005 Vibeke Bårnes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3815 Verdens fysikkår 2005 og Universitetsbiblioteket i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3816 August 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, august 2005. Marianne Foss Copyright (c) 2005 Marianne Foss https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3816 Høstens utstillinger på Universitetsbiblioteket https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3817 September 2009. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, september 2005. Sigmund Nesset Copyright (c) 2005 Sigmund Nesset https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3817 Ny versjon av EndNote https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3818 Oktober 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, oktober 2005. Lammy Benedictus Copyright (c) 2005 Lammy Benedictus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3818 Norske rettskilder på internett https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3819 November 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, november 2005. Bente Stenhaug Copyright (c) 2005 Bente Stenhaug https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3819 Ekte kanel på årets julegrøt? https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3820 Desember 2005. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, desember 2005. Sissel Helene Hansen Copyright (c) 2005 Sissel Helene Hansen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3820 Håndsamlinger og privatarkiver ved UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3821 Januar 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, januar 2006. Rune Blix Hagen Copyright (c) 2006 Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3821 Mens vi ventar på Nynorsk leksikon https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3822 Februar 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, februar 2006. Magnhild Svenheim Copyright (c) 2006 Magnhild Svenheim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3822 Rembrandt 400 https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3823 Mars 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mars 2006. Mariann Løkse Copyright (c) 2006 Mariann Løkse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3823 Open J-Gate: en ny database med fritt tilgjengelige tidsskrifter https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3824 April 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, april 2006. Bjørn Olav Skancke Copyright (c) 2006 Bjørn Olav Skancke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3824 Ofelaš har bursdag https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3825 Mai 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, mai 2006. Mona Magnussen Copyright (c) 2006 Mona Magnussen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3825 Universitetsbibliotekets informasjonstjeneste for odontologi ved Universitetet i Tromsø https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3826 Juni 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, juni 2006. Mbachi Ruth Msomphora Copyright (c) 2006 Mbachi Ruth Msomphora https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3826 50 år med kognitiv psykologi https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3827 September 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, september 2006. Torstein Låg Copyright (c) 2006 Torstein Låg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3827 Ibsen.net https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3828 Oktober 2006. Publisert også i papirutgaven av TROMSØFLAKET, oktober 2006. Magnhild Svenheim Copyright (c) 2006 Magnhild Svenheim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3828 Å navigere i informasjonshavet https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3829 TROMSØFLAKET NR. 1 - 2002 Eigill Fareth Copyright (c) 2002 Eigill Fareth https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3829 Encyclopædia Britannica Online https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3830 TROMSØFLAKET NR. 2 - 2002 Mariann Løkse Copyright (c) 2002 Mariann Løkse https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3830 Bestilling av bøker og artikler https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3831 TROMSØFLAKET NR. 3 - 2002 May Line Angell Copyright (c) 2002 May Line Angell https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3831 William Shakespeare på UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3842 TROMSØFLAKET NR. 14 - 2002 Kristin Killie Copyright (c) 2002 Kristin Killie https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3842 Oxford reference online: 100 bøker i nytt format https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3841 TROMSØFLAKET NR. 13 - 2002 Bjørn Olav Skancke Copyright (c) 2002 Bjørn Olav Skancke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3841 Hovedoppgaver og andre studentarbeider i UBs samlinger https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3840 TROMSØFLAKET NR. 12 - 2002 Odd Harald Johannesen Copyright (c) 2002 Odd Harald Johannesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3840 Mitt BIBSYS https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3839 TROMSØFLAKET NR. 11 - 2002 Tone Mikkelsen Copyright (c) 2002 Tone Mikkelsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3839 Fagreferenten - din kontakt på biblioteket https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3838 TROMSØFLAKET NR. 10 - 2002 Hans Kermit Magnhild Svenheim Copyright (c) 2002 Hans Kermit, Magnhild Svenheim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3838 BIBSYS emneportal: Ny veiviser til Internett https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3837 TROMSØFLAKET NR. 9 - 2002 Leif Longva Copyright (c) 2002 Leif Longva https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3837 Ravnetrykk - en skriftserie ved UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3836 TROMSØFLAKET NR. 8 - 2002 Hege Salvesen Copyright (c) 2002 Hege Salvesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3836 UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3835 TROMSØFLAKET NR. 7 - 2002 Reidar Bertelsen Copyright (c) 2002 Reidar Bertelsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3835 ISI-databasene skifter ham fra april: Fra BIBSYS til ISI Web of Science! https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3834 TROMSØFLAKET NR. 6 - 2002 Sissel Helene Hansen Copyright (c) 2002 Sissel Helene Hansen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3834 Skriften på nettet; om elektroniske tidsskrifter https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3833 TROMSØFLAKET NR. 5 - 2002 Leif Longva Copyright (c) 2002 Leif Longva https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3833 Ultima Thule https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3832 TROMSØFLAKET NR. 4 - 2002 Rune Blix Hagen Copyright (c) 2002 Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3832 PCI Full Text – et elektronisk arkiv for tidsskriftartikler innen humaniora og samfunnsvitenskap https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3843 TROMSØFLAKET NR. 15 - 2002 Marianne Foss Copyright (c) 2002 Marianne Foss https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3843 Publiseringstjeneste ved UB https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3844 TROMSØFLAKET NR. 16 - 2002 Stein Høydalsvik Copyright (c) 2002 Stein Høydalsvik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3844 BIBSYS og søk etter bøker https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3845 TROMSØFLAKET NR. 17 - 2002 Tore Brattli Copyright (c) 2002 Tore Brattli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3845 Aviser på universitetsbiblioteket https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3846 TROMSØFLAKET NR. 18 - 2002 Bente Storvestre Copyright (c) 2002 Bente Storvestre https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3846 Hekserier i jul- og mørketid https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3847 TROMSØFLAKET NR. 19 - 2002 Rune Blix Hagen Copyright (c) 2002 Rune Blix Hagen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3847 Information Literacy https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3848 TROMSØFLAKET NR. 1 - 2003 Sigmund Nesset Copyright (c) 2003 Sigmund Nesset https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3848 EBRARY: et alternativ til trykte bøker! https://septentrio.uit.no/index.php/Ravne/article/view/3849 TROMSØFLAKET NR. 2 - 2003 Bjørn Olav Skancke Copyright (c) 2003 Bjørn Olav Skancke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-12-18 2018-12-18 38 10.7557/15.3849