No 37 (2018)

Universitetspionerene – en intervjusamling ved Eivind Bråstad Jensen

DOI: https://doi.org/10.7557/rt.37

I forbindelse med 40-årsmarkeringen for Universitetet i Tromsø i 2008 og fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø i 2009, gjennomførte Eivind Bråstad Jensen en rekke intervjuer med personer som har spilt viktige roller for universitetet og/eller høgskolen i en tidlig fase. Flere av intervjuene har stått på trykk før, men publiseres her for første gang i en samlet, elektronisk utgave.

Table of Contents

 
[i]-[ii]
 
1
 
2-8
 
9-16
 
17-20
 
21-39
 
40-47
 
48-59
 
60-67
 
68-77
 
78-90
 
91-99
 
100-107
 
108-122
 
123-127
 
128-139
 
140-158
 
159-174
 
175-182
 
183-189
 
190-198
 
199-206
 
207-212
 
213-224
 
225-234
 
235-242
 
243-249
 
250-256
 
257-268
 
269-276
 
277-284
 
285-300
 
301-305
 
306-315
 
316-323
 
324-332
 
333-342
 
343-350
 
351-364
 
365-371
 
372-381
 
382-389
 
390-396
 
397-402
 
403-411
 
412-420
 
421-431
 
432-437
 
438-446
 
447-452
 
453-459
 
460-466
 
467-479
 
480-488
 
489-495
 
496-505
 
506-518