No 37 (2018)

Universitetspionerene – en intervjusamling ved Eivind Bråstad Jensen

DOI: https://doi.org/10.7557/rt.37

I forbindelse med 40-årsmarkeringen for Universitetet i Tromsø i 2008 og fusjonen mellom Universitetet og Høgskolen i Tromsø i 2009, gjennomførte Eivind Bråstad Jensen en rekke intervjuer med personer som har spilt viktige roller for universitetet og/eller høgskolen i en tidlig fase. Flere av intervjuene har stått på trykk før, men publiseres her for første gang i en samlet, elektronisk utgave.

Table of Contents

 
PDF
[i]-[ii]
 
PDF
1
 
PDF
2-8
 
PDF
9-16
 
PDF
17-20
 
PDF
21-39
 
PDF
40-47
 
PDF
48-59
 
PDF
60-67
 
PDF
68-77
 
PDF
78-90
 
PDF
91-99
 
PDF
100-107
 
PDF
108-122
 
PDF
123-127
 
PDF
128-139
 
PDF
140-158
 
PDF
159-174
 
PDF
175-182
 
PDF
183-189
 
PDF
190-198
 
PDF
199-206
 
PDF
207-212
 
PDF
213-224
 
PDF
225-234
 
PDF
235-242
 
PDF
243-249
 
PDF
250-256
 
PDF
257-268
 
PDF
269-276
 
PDF
277-284
 
PDF
285-300
 
PDF
301-305
 
PDF
306-315
 
PDF
316-323
 
PDF
324-332
 
PDF
333-342
 
PDF
343-350
 
PDF
351-364
 
PDF
365-371
 
PDF
372-381
 
PDF
382-389
 
PDF
390-396
 
PDF
397-402
 
PDF
403-411
 
PDF
412-420
 
PDF
421-431
 
PDF
432-437
 
PDF
438-446
 
PDF
447-452
 
PDF
453-459
 
PDF
460-466
 
PDF
467-479
 
PDF
480-488
 
PDF
489-495
 
PDF
496-505
 
PDF
506-518