(1)
Grønstad, L. F. Norske menn og etternamnsval i heterofile forhold. SCS 2019.