Klatran, H. K. (2019). «Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer. Septentrio Conference Series, (3). https://doi.org/10.7557/5.5074