Klatran, Henning Kaiser. 2019. “«Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer”. Septentrio Conference Series, no. 3 (November). Tromsø, Norway. https://doi.org/10.7557/5.5074.