Valestrand, Halldis. 2019. “Kjønnsblind regional omstilling: Kompetanseleverandører, prosjektorganisering og resultatorientert politikk”. Septentrio Conference Series, no. 3 (November). Tromsø, Norway. https://doi.org/10.7557/5.5081.