Hagen, Rune Blix. 2023. “«647 heksestudenter» – hekseforfølgelsene i undervisning og forskning ved AHR”. Septentrio Conference Series, no. 2 (November). Tromsø, Norway:171-74. https://doi.org/10.7557/5.7330.