Klatran, H. K. (2019) “«Jeg prøver å fremstå så mandig som jeg kan»: Fornærmelse, subjektivering og motstand blant LHBTIQ-personer”, Septentrio Conference Series. Tromsø, Norway, (3). doi: 10.7557/5.5074.